ゼータ電位のセミナー・研修・出版物 https://tech-seminar.jp:443/taxonomy/term/1633/all ja ゼータ電位の理解と活用 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2019-08-09-%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> 実務で役立つ</div> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ゼータ電位の理解と活用</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~ゼータ電位の基礎、求め方、活かし方~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/6" rel="tag" title="Microsoft Excel">Microsoft Excel</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/32540/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div class="contact"><a href="/order/science-t.com/seminar?id=32540&date=2019-08-09&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8">セミナーに申し込む</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、製造時間の短縮化、製品の長期安定性予測等、微粒子分散系だけでなく、エマルション、ミセル、ベシクル等多くの領域でゼータ電位を使うポイントについて解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2019-08-09T10:30:00+09:00">2019年8月9日(金) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2019-08-09T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2019-08-09T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2019-08-09T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>ゼータ電位に関心のある研究者・技術者・開発部門・技術管理部門</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) の理解</li> <li>静的/動的電気泳動移動度の測定法とゼータ電位の計算法</li> <li>DLVO理論の理解</li> <li>エクセルを用いたナノ粒子・微粒子間相互作用のポテンシャル曲線の描き方と利用法</li> <li>ナノ粒子・微粒子分散系の安定性を予測する二次元マップの描き方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> ナノ粒子・微粒子の分散系をいかに安定化させるか、DLVO理論に基づいて基礎から応用まで徹底的に解説する。キーワードはゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) である。ゼータ電位を求めるための静的/動的電気泳動移動度の測定法とその解析について解説する。分散・凝集を定量的に評価するためのポテンシャル曲線と安定性を予測する二次元マップの描き方について解説し、分散系安定化のための戦略の立て方について述べる。</p> <ol> <li>はじめに:自然界の意志 (自然を支配する原理) <ol> <li>確率の大きい状態へ:エントロピー (無秩序さの度合) を増やしたい &lt;斥力的な作用&gt;</li> <li>力に逆らわない→ポテンシャルエネルギー (力に逆らっている度合) を下げたい<br /> (力に逆らうと、エネルギーが上がってしまう) &lt;引力的な作用&gt;</li> <li>力とポテンシャルエネルギー (力に逆らっている度合) の関係</li> </ol></li> <li>ナノ粒子・微粒子集団は必ず凝集する <ol> <li>分子間に引力がないと分子集団から微粒子 (分子集合体) はできない</li> <li>分子間に働く普遍的なファンデルワールス引力</li> <li>微粒子表面の分子は微粒子内部の分子に比べ高エネルギー状態にある</li> <li>微粒子間に斥力がなければ微粒子集団は必ず凝集する</li> <li>エネルギーと電位の尺度;熱エネルギー4×10 &#8211; 21 Jと25 mV</li> <li>ポテンシャル曲線の谷と山の意味</li> </ol></li> <li>分子間引力とナノ粒子・微粒子間引力 <ol> <li>微粒子間引力は分子間に働くファンデルワールス引力を合計したもの</li> <li>微粒子集団の凝集促進因子:ハマカー定数</li> <li>分散の目安:ハマカー定数に打ちかつ微粒子間斥力が必要</li> <li>似た者同士は引き合う「類は友を呼ぶ」</li> </ol></li> <li>微粒子間引力に対抗する微粒子間斥力を得る方法:何かで粒子表面を覆う <ol> <li>静電斥力:対イオンの雲で粒子表面を覆う</li> <li>高分子等で粒子表面を被覆</li> </ol></li> <li>界面電気現象の基礎 <ol> <li>水系と非水系の違い:誘電率の差 (誘電率の大きな水と小さな油)</li> <li>電荷と電場・電位の関係</li> <li>帯電微粒子は裸ではなく拡散電気二重層 (対イオンの雲) で覆われている</li> <li>拡散電気二重層の厚さと微粒子表面の電位が界面電気現象を支配する</li> <li>ポアソン・ボルツマンの式</li> <li>微粒子集団の分散促進因子:ゼータ電位 (表面電位にほぼ等しい)</li> <li>分散の目安:熱エネルギーに相当するゼータ電位25mVが基準</li> </ol></li> <li>電気泳動移動度の測定とゼータ電位を計算する式:<br /> ゼータ電位は直接測定する量ではなく計算から求める。どの式を用いるべきかが重要 <ol> <li>電気泳動とゼータ電位</li> <li>スモルコフスキーの式:大きな固体粒子に適用、形状によらない</li> <li>ヒュッケルの式:小さな固体粒子や非水系に適用</li> <li>ヘンリーの式:任意のサイズでゼータ電位が50mV以下の球状固体粒子に適用</li> <li>円柱状固体粒子の場合:粒子の方向について平均をとると球と大差ない</li> <li>ゼータ電位が50 mV以上では緩和効果 (拡散電気二重層の変形) が重要になる</li> <li>緩和効果を考慮した式:任意のサイズとゼータ電位をもつ球状固体粒子に適用</li> <li>種々の理論式の適用範囲</li> <li>測定例</li> </ol></li> <li>エマルションと柔らかい粒子 (高分子で被覆した粒子) の電気泳動 <ol> <li>エマルションは同じゼータ電位をもつ固体粒子より速く泳動する</li> <li>ヘルマン・藤田の球状高分子電解質の電気泳動理論</li> <li>柔らかい粒子の電気泳動は固体粒子と全く異なる</li> <li>柔らかいか固いかの見分け方</li> <li>柔らかい粒子の電気泳動移動度の解析法と実例</li> </ol></li> <li>沈降電位、濃厚系、非水系の電気泳動および動的電気泳動:CVP法とESA法 <ol> <li>沈降電位:CVPと同じ原理</li> <li>体積分率が1%を超えると濃厚系の扱いが必要</li> <li>動的電気泳動:CVP法とESA法</li> <li>非水系では、粒子の電荷が非常に大きいと電荷に依存しない一定の電気泳動移動度を示すようになる:<br /> 対イオン凝縮効果</li> </ol></li> <li>微粒子間の静電反発エネルギー: DLVO理論 <ol> <li>1個の粒子に働く力</li> <li>2個の粒子間の静電斥力:拡散電気二重層の重なりに起因する対イオンの浸透圧増加</li> <li>DLVO理論:分散安定性を説明する標準理論</li> </ol></li> <li>分散系の安定性を評価する方法:エクセルを用いたポテンシャル曲線の描き方 <ol> <li>全相互作用エネルギーとナノ粒子・微粒子分散系の安定性</li> <li>安定性のわかるマップ:ポテンシャルの山の高さが熱エネルギーkTの15倍あると安定</li> <li>凝集確率、安定度比の計算法</li> <li>柔らかい粒子の場合</li> <li>エクセルプログラム</li> <li>非水系における球状粒子間の全相互作用のポテンシャル曲線</li> <li>結論</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5661"><span itemprop="name">大島 広行</span></a> 氏 <div>東京理科大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>4F 第1特別講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=32540&date=2019-08-09&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=32540&date=2019-08-09&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2019-06-14T15:43:11+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=32540&date=2019-08-09&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2019-06-14T15:43:11+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=32540&date=2019-08-09&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2019-06-14T15:43:11+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div class="contact"><a href="/order/science-t.com/seminar?id=32540&date=2019-08-09&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8">セミナーに申し込む</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 分散分析 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Microsoft Excel Fri, 14 Jun 2019 06:43:11 +0000 admin 32540 at https://tech-seminar.jp:443 ナノ粒子・微粒子の分散凝集の基礎と分散安定性の評価 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2019-06-21-%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ナノ粒子・微粒子の分散凝集の基礎と分散安定性の評価</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~DLVO理論と急速凝集理論~</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1220" rel="tag" title="スラリー">スラリー</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/31926/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=31926&date=2019-06-21&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/31926/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2019-06-21T10:30:00+09:00">2019年6月21日(金) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2019-06-21T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2019-06-21T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2019-06-21T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ナノ粒子に関連する技術者 <ul> <li>電池</li> <li>触媒</li> <li>抗菌繊維</li> <li>バイオメディカルなど</li> </ul></li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ナノインク・スラリー・懸濁液における安定性に関する基礎知識</li> <li>ナノ粒子や微粒子の合成プロセスにおける重要なポイント</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> シングルナノから数ミクロンのいわゆる、ナノ粒子や微粒子は、媒質である水などの溶媒に対して、ときに分散し、ときに凝集します。牛乳や墨汁が分散し、美味しい珈琲やお茶が飲めること、逆に豆腐の生成や、腰の強い讃岐うどんができる背景には共通の物理化学現象があることは御存知でしょうか。平衡論的にはDLVO理論というものがあり、速度論的には急速凝集理論というものがあります。難しそうですが、そうでもありません。これは、スラリーの他、ナノインプリントやナノインクなどで応用が期待される各種ヘテロ分散系の科学を応用面や実用面に適用する場合に、抑えておきたい基礎知識ですので、是非身につけてください。<br /> 本講演では、身近なコロイドの振る舞いを通して、まず、分散と凝集の本質を知ることから始まり、凝集要因となる分子間力、van der Waals力、分散要因となる静電的反発力を知り、特に後者における表面電位とゼータ電位の違いや、ゼータ電位測定の基礎などに言及し、ナノ粒子の振る舞いの全貌を詳細に解説したいと思います。美味しい珈琲のいれ方、クリーミーなビールの泡、日本酒の大吟醸の秘密、なども分かるかも。</p> <ol> <li>微粒子とナノ粒子 (コロイドとは) <ol> <li>サイズで整理</li> <li>ナノ粒子の合成法</li> </ol></li> <li>生活の中のコロイドの分散凝集 <ol> <li>牛乳と墨汁</li> <li>ビールと温泉</li> <li>豆腐は分散する?</li> </ol></li> <li>分散凝集の理論と分散安定性評価 <ol> <li>分子間力</li> <li>van der Waals引力を特徴づけるHamaker定数 (凝集促進因子)</li> <li>粒子間斥力を特徴づけるゼータ電位 (分散促進因子)</li> <li>分子間引力と帯電粒子の電荷と電位</li> <li>電気泳動とゼータ電位 ~液体媒質中の帯電粒子のゼータ電位の評価法</li> <li>Smoluchowskiの式とHuckel式</li> <li>ゼータ電位測定の実際</li> <li>DLVO理論</li> <li>ポテンシャル曲線</li> </ol></li> <li>急速凝集理論の考え方と工業事例 <ol> <li>豆腐でみる分散と凝集</li> <li>急速凝集理論</li> <li>分散と凝集を応用した工業製品</li> </ol></li> <li>終わりに</li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/rdsc.co.jp">株式会社 R&amp;D支援センター</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=31926&date=2019-06-21&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="46278">46278円</span> (税別) / 49,980円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/rdsc.co.jp/seminar?id=31926&date=2019-06-21&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2019-04-21T16:32:41+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>案内割引・複数名同時申込割引について</h3> <p>R&amp;D支援センターからの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。<br /> 案内および割引をご希望される方は、お申込みの際、「案内の希望 (割引適用)」の欄から案内方法をご選択ください。<br /> 複数名で同時に申込いただいた場合、1名様につき 23,139円(税別) / 24,990円(税込) で受講いただけます。</p> <ul> <li>R&amp;D支援センターからの案内を希望する方 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 43,750円(税別) / 47,250円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 46,278円(税別) / 49,980円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 69,417円(税別) / 74,970円(税込)</li> </ul></li> <li>R&amp;D支援センターからの案内を希望しない方 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 46,278円(税別) / 49,980円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 92,556円(税別) / 99,960円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 138,833円(税別) / 149,940円(税込)</li> </ul></li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=31926&date=2019-06-21&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%83%BB%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> スラリー ゼータ電位 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Sun, 21 Apr 2019 07:32:41 +0000 admin 31926 at https://tech-seminar.jp:443 粉粒体へのコーティング・表面改質技術 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2019-02-18-%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> 粉粒体の基礎からわかりやすく解説</div> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 粉粒体へのコーティング・表面改質技術</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~粒度分布・ゼータ電位測定、表面・界面評価、浸透圧・水圧測定、粘度・粘弾性測定~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/925" rel="tag" title="粉体">粉体</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/485" rel="tag" title="粘弾性">粘弾性</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/30560/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=30560&date=2019-02-18&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/30560/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、粉粒体を扱う上で必要な基礎知識・各種測定方法から、表面改質法、無機物・ポリマーコーティング技術とその応用について解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2019-02-18T10:30:00+09:00">2019年2月18日(月) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2019-02-18T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2019-02-18T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2019-02-18T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子・粉体に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>微粒子・粉体を扱う入門者、初心者、これから粉体を扱う方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉粒体に関する基礎知識と粉体の扱い方</li> <li>粉粒体に関する種々の測定手法</li> <li>各種表面処理方法に関する知識</li> <li>無機物、高分子のコーティング法</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 粉粒体へ酸化物やポリマーを液相で均一にコーティングさせるためには系における粉粒体の分散が最も重要な因子となります。<br /> 本講ではまず、粉粒体に関する基礎的な性質、取り扱い方法、各種測定方法を説明した後、液相においてコーティング処理に必要な種々の表面処理方法について概説します。そして、液相法を利用した機能性微粒子の調製例をいくつか紹介します。基礎から応用事例まで示すことにより、粉粒体へのコーティング・表面改質に関する知識がより深まることを期待しています。</p> <ol> <li>はじめに</li> <li>粉粒体に関する基礎知識 <ol> <li>粉体とは (固体でありながら固体でない)</li> <li>大きさと分布</li> <li>密度</li> <li>表面電位</li> <li>粉粒体間に働く付着力</li> <li>粉粒体の力学的特性 (粉粒体の流動性)</li> </ol></li> <li>粉粒体の分析方法 <ol> <li>粒子径、粒度分布の測定</li> <li>電子顕微鏡による分析</li> <li>XPS、IRによる表面分析</li> <li>細孔構造解析、比表面積</li> <li>濡れ性、接触角</li> <li>ゼータ電位測定</li> </ol></li> <li>粉粒体の表面改質法 <ol> <li>吸着の原理</li> <li>液相における微粒子のDLVO理論</li> <li>界面活性剤の吸着による表面改質</li> <li>水溶性高分子の吸着による表面改質</li> <li>カップリング剤処理による表面改質</li> <li>反応容器の形状による流体の混合特性</li> </ol></li> <li>粉粒体への無機物またはポリマーコーティング技術 <ol> <li>無機物コーティング法 (金属アルコキシド法)</li> <li>シリカ微粒子のシード粒子成長法</li> <li>無機物コーティングによる機能性微粒子の調製</li> <li>ポリマーコーティング法とその応用例</li> <li>粉砕法 (メカノケミカル法) による微粒化と表面改質</li> </ol></li> <li>おわりに (まとめと今後の展望)</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5059"><span itemprop="name">木俣 光正</span></a> 氏 <div>山形大学 学術研究院 システム創成工学分野</div> <div>教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>4F 第2特別講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=30560&date=2019-02-18&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=30560&date=2019-02-18&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-12-17T23:32:22+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=30560&date=2019-02-18&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-12-17T23:32:22+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=30560&date=2019-02-18&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-12-17T23:32:22+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=30560&date=2019-02-18&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 微粒子凝縮 微粒子分散 粉体 粘弾性 高分子微粒子 Mon, 17 Dec 2018 14:32:22 +0000 admin 30560 at https://tech-seminar.jp:443 水系・非水系での微粒子の分散制御と分散性の評価 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2019-01-28-%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 水系・非水系での微粒子の分散制御と分散性の評価</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~なぜ非水系では分散が難しいのかがわかる講座~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/201" rel="tag" title="レオロジー">レオロジー</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1159" rel="tag" title="溶解パラメータ (SP値)">溶解パラメータ (SP値)</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/30373/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=30373&date=2019-01-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/30373/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、水系と有機溶媒などの非水系において、微粒子を分散させるためのポイントを基礎から解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2019-01-28T13:00:00+09:00">2019年1月28日(月) 13時00分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2019-01-28T13:00:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2019-01-28T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2019-01-28T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>水系・非水系における微粒子を扱う技術者 <ul> <li>界面化学</li> <li>化粧品</li> <li>食品</li> <li>印刷 (インク・塗料・トナー)</li> <li>薬品 など</li> </ul></li> <li>微粒子分散・微粒子凝縮に関連する技術者、研究者</li> <li>分散・凝集について基礎から学びたい方</li> <li>粒子濃度が高い系で分散・凝集について課題がある方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子分散・微粒子凝縮の基礎</li> <li>分散性の評価</li> <li>非水系での分散の研究事例</li> <li>溶解パラメータによる分散評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 分散性をいかにして評価するかは大事な問題である。<br /> はじめに、分散性の評価と考え方について述べます。水系と非水系の両方について、微粒子をうまく分散させる考え方について解説する。何故、非水系では分散させにくいのかについて水系と対比させて考えてみる。研究事例を交えながら、これらの問題について解決策を述べる。溶解パラメーターというものとその適用例について触れる。</p> <ol> <li>分散性の評価 <ol> <li>粒度分布の表し方</li> <li>流体のレオロジー</li> <li>分散性の評価の方法</li> </ol></li> <li>水系での微粒子の分散 <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>微粒子分散の重要性</li> <li>ゼータ電位の意味するもの</li> </ol></li> <li>界面活性剤の吸着と微粒子の分散</li> <li>親水性高分子物質の吸着と微粒子の分散</li> <li>水系での分散の研究事例 <ol> <li>マグネタイトの分散</li> <li>アルミナの分散</li> </ol></li> <li>非水系での微粒子の分散 <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>非水系では微粒子の分散は何故むつかしいのか?</li> <li>立体障害効果</li> </ol></li> <li>非水系での分散の研究事例 <ol> <li>γ &#8211; ヘマタイトの分散</li> <li>チタン酸バリウムの分散</li> </ol></li> <li>溶解パラメーターによる分散性の評価</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6263"><span itemprop="name">芝田 隼次</span></a> 氏 <div>関西大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%B5%81%E9%80%9A%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC">東京流通センター</a> <p>2F 第3会議室</p> <meta itemprop="name" content="東京流通センター" /> <meta itemprop="telephone" content="" /> <meta itemprop="url" content="" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="143-0006" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">大田区</span> <span itemprop="streetAddress">平和島6-1-1</span> </div> <a href="/node/1831"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都大田区平和島6-1-1&amp;markers=東京都大田区平和島6-1-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="東京流通センターの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=30373&date=2019-01-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="38000">38000円</span> (税別) / 41,040円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=30373&date=2019-01-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-12-06T22:32:31+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="20000">20000円</span> (税別) / 21,600円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=30373&date=2019-01-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-12-06T22:32:31+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="20000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="38000円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=30373&date=2019-01-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-12-06T22:32:31+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 20,000円(税別) / 21,600円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 38,000円(税別) / 41,040円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 40,000円(税別) / 43,200円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 60,000円(税別) / 64,800円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=30373&date=2019-01-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 レオロジー 微粒子凝縮 微粒子分散 溶解パラメータ (SP値) Thu, 06 Dec 2018 13:32:31 +0000 admin 30373 at https://tech-seminar.jp:443 ゼータ電位の体系的な理解と活用 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2018-08-08-%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> 実務で役立つ</div> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ゼータ電位の体系的な理解と活用</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~基本の理解とその応用~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/6" rel="tag" title="Microsoft Excel">Microsoft Excel</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/28355/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=28355&date=2018-08-08&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/28355/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2018-08-08T10:30:00+09:00">2018年8月8日(水) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2018-08-08T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2018-08-08T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2018-08-08T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>ゼータ電位に関心のある研究者・技術者・開発部門・技術管理部門</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) の理解</li> <li>電気泳動移動度の測定値からゼータ電位を計算する方法</li> <li>DLVO理論の理解</li> <li>ゼータ電位の原理・計算、得られた値の意味と活用方法</li> <li>ゼータ電位を扱う考え方とそのイメージ</li> <li>Excelを用いた微粒子間相互作用のポテンシャル曲線の描き方と利用法</li> <li>微粒子分散系の安定性を予測する二次元マップの描き方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 微粒子分散系をいかに安定化させるか、DLVO理論に基づいて基礎から応用まで徹底的に解説する。キーワードはゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) である。ゼータ電位を求めるための電気泳動移動度の測定法とその解釈について解説する。分散・凝集を定量的に決定するポテンシャル曲線と安定性を予測する二次元マップの描き方について解説し、分散系安定化のための戦略について述べる。</p> <ul> <li>はじめに:自然界の意志 (自然を支配する原理) <ul> <li>確率の大きい状態へ:エントロピー (無秩序さの度合) を増やしたい <ul> <li>斥力的な作用</li> </ul></li> <li>力に逆らわない→ポテンシャルエネルギー (力に逆らっている度合) を下げたい <ul> <li>力に逆らうと、エネルギーが上がってしまう (引力的な作用)</li> </ul></li> <li>力とポテンシャルエネルギー (力に逆らっている度合) の関係</li> </ul></li> </ul> <ol> <li>微粒子集団は必ず凝集する <ol> <li>分子間に引力がないと分子集団から微粒子 (分子集合体) はできない</li> <li>分子間に働くファンデルワールス引力</li> <li>微粒子表面の分子は微粒子内部の分子に比べ高エネルギー状態にある</li> <li>微粒子間に斥力がないと微粒子集団は必ず凝集する</li> <li>エネルギーおよび電位の尺度;熱エネルギー4×10 &#8211; 21 Jと25 mV</li> <li>ポテンシャル曲線の谷と山</li> </ol></li> <li>分子間引力と微粒子間引力 <ol> <li>微粒子間引力は分子間に働くファンデルワールス引力を合計したもの</li> <li>微粒子集団の凝集促進因子:ハマカー定数A</li> <li>分散の目安:ハマカー定数に打ちかつ微粒子間斥力が必要</li> <li>似た者同士は引き合う</li> </ol></li> <li>微粒子間引力に対抗する微粒子間斥力を得る方法:何かで粒子表面を覆う <ol> <li>静電斥力:対イオンの雲で粒子表面を覆う</li> <li>高分子等で粒子表面を被覆</li> </ol></li> <li>界面電気現象の基礎 <ol> <li>水系と非水系の違い:誘電率の差 (大きな水と小さな油)</li> <li>電荷と電場・電位の関係</li> <li>帯電微粒子は裸ではなく対イオンの雲:拡散電気二重層で覆われている</li> <li>拡散電気二重層の厚さと微粒子表面の電位が界面電気現象を支配する</li> <li>ポアソン・ボルツマンの式</li> <li>微粒子集団の分散促進因子:ゼータ電位 (表面電位にほぼ等しい)</li> <li>分散の目安:熱エネルギーに相当するゼータ電位25mVが基準</li> </ol></li> <li>電気泳動移動度の測定とゼータ電位を計算する式: <ul> <li>ゼータ電位は直接測定する量ではなく計算から求める。<br /> どの式を用いるべきかが重要</li> <ol> <li>電気泳動とゼータ電位</li> <li>スモルコフスキーの式:大きな固体粒子に適用、形状によらない</li> <li>ヒュッケルの式:小さな固体粒子や非水系に適用</li> <li>ヘンリーの式:任意のサイズでゼータ電位が50mV以下の球状固体粒子に適用</li> <li>円柱状固体粒子の場合:粒子の方向について平均をとると球と大差ない</li> <li>ゼータ電位が50 mV以上では緩和効果 (拡散電気二重層の変形) が重要になる</li> <li>緩和効果を考慮した式:任意のサイズとゼータ電位をもつ球状固体粒子に適用</li> <li>種々の理論式の適用範囲</li> <li>測定例</li> </ol></li> </ul></li> <li>エマルションと柔らかい粒子 (高分子で被覆した粒子) の電気泳動 <ol> <li>エマルションは同じゼータ電位をもつ固体粒子より速く泳動する</li> <li>ヘルマン・藤田の球状高分子電解質の電気泳動理論</li> <li>柔らかい粒子の電気泳動は固体粒子と全く異なる</li> <li>柔らかいか固いかの見分け方</li> <li>柔らかい粒子の電気泳動移動度の解析法と実例</li> </ol></li> <li>沈降電位、濃厚系、非水系の電気泳動および動的電気泳動:CVP法とESA法 <ol> <li>沈降電位:CVPと同じ原理</li> <li>体積分率が1%を超えると濃厚系</li> <li>動的電気泳動:CVP法とESA法</li> <li>非水系では、粒子の電荷が非常に大きいと電荷に依存しない一定の電気泳動移動度を示すようになる: <ul> <li>対イオン凝縮効果</li> </ul></li> </ol></li> <li>微粒子間の静電反発エネルギー: DLVO理論 <ol> <li>1個の粒子に働く力</li> <li>2個の粒子間の静電斥力:拡散電気二重層の重なりに起因する対イオンの浸透圧増加</li> <li>DLVO理論:分散安定性を説明する標準理論</li> </ol></li> <li>分散系の安定性を評価する方法:エクセルを用いたポテンシャル曲線の描き方 <ol> <li>全相互作用エネルギーと分散系の安定性</li> <li>安定性のわかるマップ:ポテンシャルの山の高さが熱エネルギーkTの15倍あると安定</li> <li>凝集確率、安定度比の計算法</li> <li>柔らかい粒子の場合</li> <li>エクセル</li> <li>非水系における球状粒子間の全相互作用のポテンシャル曲線</li> <li>結論</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5661"><span itemprop="name">大島 広行</span></a> 氏 <div>東京理科大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>5F 第4講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=28355&date=2018-08-08&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=28355&date=2018-08-08&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-06-09T17:39:19+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=28355&date=2018-08-08&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-06-09T17:39:19+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=28355&date=2018-08-08&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2018-06-09T17:39:19+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=28355&date=2018-08-08&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B4%BB%E7%94%A8">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 分散分析 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Microsoft Excel Sat, 09 Jun 2018 08:39:19 +0000 admin 28355 at https://tech-seminar.jp:443 界面に働く力の理論と測定、活用法用 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2018-02-14-%E7%95%8C%E9%9D%A2%E3%81%AB%E5%83%8D%E3%81%8F%E5%8A%9B%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B3%95%E7%94%A8 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 界面に働く力の理論と測定、活用法用</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~SP値 / 表面自由エネルギー / ゼータ電位~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/118" rel="tag" title="表面処理">表面処理</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/35" rel="tag" title="ぬれ性 (wettability)">ぬれ性 (wettability)</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1159" rel="tag" title="溶解パラメータ (SP値)">溶解パラメータ (SP値)</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/36" rel="tag" title="表面張力">表面張力</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/530" rel="tag" title="表面自由エネルギー">表面自由エネルギー</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/26357/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=26357&date=2018-02-14&title=%E7%95%8C%E9%9D%A2%E3%81%AB%E5%83%8D%E3%81%8F%E5%8A%9B%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B3%95%E7%94%A8">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/26357/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2018-02-14T10:00:00+09:00">2018年2月14日(水) 10時00分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2018-02-14T10:00:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2018-02-14T17:00:00+09:00">17時00分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2018-02-14T17:00:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <h4>第1部 溶解度パラメータ (SP値・HSP値) の基本とその測定・応用</h4> <p>(2018年2月14日 10:00〜12:00)</p> <p> SP値は溶解性の尺度に止まらず、現在では顔料分散性、吸着・付着性や浸透性など、界面に係わる現象の評価手段として広く採用されています。本講では、先ずSP値・HSP値の基礎と最新の測定法について、次いで相分離性を利用した新規材料の開発、および分散剤の選択や表面改質の評価などへの応用について説明いたします。</p> <ol> <li>SP値・HSP値の基礎 <ol> <li>溶解・分散と自由エネルギー変化</li> <li>HildebrandのSP値と相互作用パラメータ</li> <li>HansenのSP値 (HSP値) と相互作用距離</li> </ol></li> <li>SP値・HSP値の測定 <ol> <li>溶媒・高分子のSP値・HSP値の測定 <ol> <li>原子団寄与法による計算とHSPiP (ソフトウェア) の利用</li> <li>溶解性試験とHansen球の応用</li> <li>インバースガスクロマトグラフィー (<span class="caps">IGC</span>) 法</li> </ol></li> <li>粒子のSP値・HSP値の測定 <ol> <li>凝集・沈降試験とTeas線図の応用</li> <li>インバースガスクロマトグラフィー法</li> </ol></li> </ol></li> <li>SP値・HSP値の応用 <ol> <li>高分子材料におけるSP値・HSP値の応用 <ol> <li>相分離性を利用したマイクロカプセル・3Dスキャフィールドの調製</li> <li>高分子ブレンドの層分離/傾斜分離の塗膜・接着膜への応用</li> </ol></li> <li>微粒子材料におけるSP値・HSP値の応用 <ol> <li>微粒子のぬれ・分散化</li> <li>高分子分散剤の溶解性・吸着性と微粒子の分散安定化</li> <li>微粒子の表面改質評価と溶媒・樹脂中への分散性</li> </ol></li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第2部 ぬれと表面張力の基本と表面自由エネルギーの解析、利用</h4> <p>(2018年2月14日 12:45〜14:45)</p> <p> 表面自由エネルギーは、物質表面がもつエネルギーで、ぬれ性、付着性、接着性、離型性、乳化性、分散性等、表面・界面の様々な物性に影響する因子の一つです。 本セミナーでは、まず、ぬれ性と表面張力について概説し、それらのデータから表面自由エネルギーを解析する方法を説明します。</p> <ol> <li>ぬれと接触角 <ol> <li>接触角とは?</li> <li>接触角から何がわかるか?</li> <li>接触角測定の表面感度 ~膜厚と表面被覆率</li> </ol></li> <li>表面張力 <ol> <li>表面張力とは?</li> <li>表面張力から何がわかるか?</li> <li>界面張力とは?</li> <li>固体の表面張力の意味</li> <li>Youngの式~接触角と表面張力との関係</li> </ol></li> <li>表面張力の理解 <ol> <li>表面張力の定義</li> <li>表面自由エネルギーとは?</li> <li>表面張力は何に由来するか?</li> </ol></li> <li>表面自由エネルギー解析 <ol> <li>表面自由エネルギーの成分分けとは?</li> <li>表面自由エネルギー解析から何がわかるか?</li> <li>Dupreの式 ~界面分離でのエネルギー保存</li> <li>Young &#8211; Dupreの式 ~付着性とぬれ性の関連づけ</li> <li>固体の表面自由エネルギー成分の解析方法</li> <li>表面自由エネルギー解析の注意点</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第3部 微粒子の分散凝集とゼータ電位について知っておきたいこと</h4> <p>(2018年2月14日 15:00〜17:00)</p> <p>コロイド粒子の帯電と凝集分散について理解する。</p> <ol> <li>ゼータ電位とは何か <ol> <li>微粒子の帯電と界面動電現象の発見 <ul> <li>電気泳動</li> <li>電気浸透</li> <li>流動電位</li> </ul></li> <li>電気二重層</li> <li>表面電荷の起源</li> <li>電位決定イオンと無関係イオン</li> <li>表面の電荷と電位</li> <li>電気泳動移動度とゼータ電位</li> <li>電気二重層の緩和効果</li> <li>実験と解析例</li> </ol></li> <li>ゼータ電位から何がわかるか <ol> <li>コロイドの凝集分散・安定性について1900年ころにわかっていたこと</li> <li>ファンデルワールス引力</li> <li>電気二重層の重なりと静電力</li> <li>DLVO理論</li> <li>臨界凝集濃度とシュルツ・ハーディー則</li> <li>デリヤギン近似</li> <li>コロイドの安定性の評価と制御</li> <li>ブラウン運動による凝集速度と安定度比</li> <li>非DLVO相互作用</li> <li>高分子や他粒子の添加効果</li> <li>非水系についての既往の実験研究</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/16938"><span itemprop="name">永木 愛一郎</span></a> 氏 <div>京都大学 大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 有機合成化学研究室</div> <div>准教授</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5656"><span itemprop="name">福山 紅陽</span></a> 氏 <div>FIA</div> <div>代表</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/21496"><span itemprop="name">小林 幹佳</span></a> 氏 <div>筑波大学 生命環境系</div> <div>准教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%8D%94%E4%BC%9A">株式会社 技術情報協会</a> <meta itemprop="name" content="株式会社 技術情報協会" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5436-7744" /> <meta itemprop="url" content="http://www.gijutu.co.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="141-0031" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">西五反田2-29-5</span> 日幸五反田ビル8F </div> <a href="/node/15011"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区西五反田2-29-5&amp;markers=東京都品川区西五反田2-29-5&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="株式会社 技術情報協会の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/gijutu.co.jp">株式会社 技術情報協会</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=26357&date=2018-02-14&title=%E7%95%8C%E9%9D%A2%E3%81%AB%E5%83%8D%E3%81%8F%E5%8A%9B%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B3%95%E7%94%A8">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="60000">60000円</span> (税別) / 64,800円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/gijutu.co.jp/seminar?id=26357&date=2018-02-14&title=%E7%95%8C%E9%9D%A2%E3%81%AB%E5%83%8D%E3%81%8F%E5%8A%9B%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B3%95%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-12-03T15:45:59+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="55000">55000円</span> (税別) / 59,400円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/gijutu.co.jp/seminar?id=26357&date=2018-02-14&title=%E7%95%8C%E9%9D%A2%E3%81%AB%E5%83%8D%E3%81%8F%E5%8A%9B%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B3%95%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-12-03T15:45:59+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="55000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="60000円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/gijutu.co.jp/seminar?id=26357&date=2018-02-14&title=%E7%95%8C%E9%9D%A2%E3%81%AB%E5%83%8D%E3%81%8F%E5%8A%9B%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B3%95%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-12-03T15:45:59+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講割引について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 55,000円(税別) / 59,400円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 60,000円(税別) / 64,800円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 110,000円(税別) / 118,800円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 165,000円(税別) / 178,200円(税込)</li> </ul></li> <li>同一法人内による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=26357&date=2018-02-14&title=%E7%95%8C%E9%9D%A2%E3%81%AB%E5%83%8D%E3%81%8F%E5%8A%9B%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%B3%95%E7%94%A8">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> 表面処理 ぬれ性 (wettability) ゼータ電位 溶解パラメータ (SP値) 表面張力 表面自由エネルギー Sun, 03 Dec 2017 06:45:59 +0000 admin 26357 at https://tech-seminar.jp:443 粉粒体へのコーティング・表面改質技術 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2017-12-06-%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> 粉体の基礎からしっかり学ぶ</div> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 粉粒体へのコーティング・表面改質技術</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~粒度分布・ゼータ電位測定、表面・界面評価、浸透圧・水圧測定、粘度・粘弾性測定~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/925" rel="tag" title="粉体">粉体</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/485" rel="tag" title="粘弾性">粘弾性</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/25881/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=25881&date=2017-12-06&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/25881/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、粉体の基礎、各種測定方法、表面改質技術、無機物・ポリマーコーティング法とその応用などについて解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2017-12-06T10:30:00+09:00">2017年12月6日(水) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2017-12-06T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2017-12-06T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2017-12-06T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子・粉体に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>微粒子・粉体を扱う入門者、初心者、これから粉体を扱う方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体に関する基礎知識と粉体の扱い方</li> <li>粉体に関する種々の測定手法</li> <li>各種表面処理方法に関する知識</li> <li>無機物、高分子のコーティング法に関する知識</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 粉体へ酸化物やポリマーを均一にコーティングさせるためには系における粉体の分散が最も重要な因子となる。<br /> 本講では、まず、粉体に関する基礎的な取り扱い方法から粉体物性の各種測定方法を説明した後、コーティング処理に必要な種々の表面処理方法について概説する。そして、最後にコーティングによる機能性微粒子の調製例をいくつか紹介する。基礎から応用事例まで示すことにより、コーティングに関する知識がより深まることを期待している。</p> <ol> <li>はじめに</li> <li>粉体に関する基礎知識 <ol> <li>粉体とは (固体でありながら固体でない)</li> <li>粉体の大きさと分布</li> <li>粉体の密度</li> <li>粉体の表面電位</li> <li>粉体に働く付着力</li> <li>粉体の力学的特性 (粉体の流動性)</li> </ol></li> <li>粉体の分析方法 <ol> <li>粒子径、粒度分布の測定</li> <li>電子顕微鏡による分析</li> <li>XPS、IRによる表面分析</li> <li>細孔構造解析、比表面積</li> <li>濡れ性、接触角</li> <li>ゼータ電位測定</li> </ol></li> <li>粉体の表面改質法 <ol> <li>吸着の原理</li> <li>液相における微粒子のDLVO理論</li> <li>界面活性剤の吸着による表面改質</li> <li>水溶性高分子の吸着による表面改質</li> <li>カップリング剤処理による表面改質</li> <li>反応容器の形状による流体の混合特性</li> </ol></li> <li>微粒子への無機物またはポリマーコーティング技術 <ol> <li>無機物コーティング法 (金属アルコキシド法)</li> <li>シリカ微粒子のシード粒子成長法</li> <li>無機物コーティングによる機能性微粒子の調製</li> <li>ポリマーコーティング法とその応用例</li> <li>粉砕法 (メカノケミカル法) による微粒化と表面改質</li> </ol></li> <li>おわりに (まとめと今後の展望)</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5059"><span itemprop="name">木俣 光正</span></a> 氏 <div>山形大学 学術研究院 システム創成工学分野</div> <div>教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>4F 第2特別講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=25881&date=2017-12-06&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25881&date=2017-12-06&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-10-13T15:30:21+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25881&date=2017-12-06&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-10-13T15:30:21+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25881&date=2017-12-06&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-10-13T15:30:21+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=25881&date=2017-12-06&title=%E7%B2%89%E7%B2%92%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E8%B3%AA%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 微粒子凝縮 微粒子分散 粉体 粘弾性 高分子微粒子 Fri, 13 Oct 2017 06:30:21 +0000 admin 25881 at https://tech-seminar.jp:443 水系・非水系での微粒子の分散制御と分散性の評価 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2017-12-05-%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 水系・非水系での微粒子の分散制御と分散性の評価</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~なぜ非水系では分散が難しいのかがわかる講座~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">京都府 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/201" rel="tag" title="レオロジー">レオロジー</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1159" rel="tag" title="溶解パラメータ (SP値)">溶解パラメータ (SP値)</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/25810/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=25810&date=2017-12-05&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/25810/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、水系と有機溶媒などの非水系において、微粒子を分散させるためのポイントを基礎から解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2017-12-05T13:00:00+09:00">2017年12月5日(火) 13時00分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2017-12-05T13:00:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2017-12-05T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2017-12-05T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>水系・非水系における微粒子を扱う技術者 <ul> <li>界面化学</li> <li>化粧品</li> <li>食品</li> <li>印刷 (インク・塗料・トナー)</li> <li>薬品 など</li> </ul></li> <li>微粒子分散・微粒子凝縮に関連する技術者、研究者</li> <li>分散・凝集について基礎から学びたい方</li> <li>粒子濃度が高い系で分散・凝集について課題がある方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子分散・微粒子凝縮の基礎</li> <li>分散性の評価</li> <li>非水系での分散の研究事例</li> <li>溶解パラメータによる分散評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 水系と非水系の両方について、微粒子をうまく分散させる考え方を解説する。何故、非水系では分散させにくいのかについて水系と対比させて考えてみる。分散性をいかにして評価するかは大事な問題である。研究事例を交えながら、これらの問題について解決策を述べる。溶解パラメーターというものとその適用例について触れる。</p> <ol> <li>水系での微粒子の分散 <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>微粒子分散の重要性</li> <li>ゼータ電位の意味するもの</li> </ol></li> <li>界面活性剤の吸着と微粒子の分散</li> <li>親水性高分子物質の吸着と微粒子の分散</li> <li>水系での分散の研究事例 <ol> <li>マグネタイトの分散</li> <li>アルミナの分散</li> </ol></li> <li>分散性の評価 <ol> <li>粒度分布の表し方</li> <li>流体のレオロジー</li> <li>分散性の評価の方法</li> </ol></li> <li>非水系での微粒子の分散 <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>非水系では微粒子の分散は何故むつかしいのか?</li> <li>立体障害効果</li> </ol></li> <li>非水系での分散の研究事例 <ol> <li>γ &#8211; ヘマタイトの分散</li> <li>チタン酸バリウムの分散</li> </ol></li> <li>溶解パラメーターによる分散性の評価</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6263"><span itemprop="name">芝田 隼次</span></a> 氏 <div>関西大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF">京都リサーチパーク</a> <p>1号館 4F 中会議室B</p> <meta itemprop="name" content="京都リサーチパーク" /> <meta itemprop="telephone" content="" /> <meta itemprop="url" content="" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="600-8813" /> <span itemprop="addressRegion">京都府</span> <span itemprop="addressLocality">京都市</span> <span itemprop="streetAddress">下京区中堂寺南町134</span> </div> <a href="/node/2314"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=京都府京都市下京区中堂寺南町134&amp;markers=京都府京都市下京区中堂寺南町134&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="京都リサーチパークの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=25810&date=2017-12-05&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="38000">38000円</span> (税別) / 41,040円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25810&date=2017-12-05&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-10-02T12:42:32+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="20000">20000円</span> (税別) / 21,600円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25810&date=2017-12-05&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-10-02T12:42:32+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="20000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="38000円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25810&date=2017-12-05&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-10-02T12:42:32+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 20,000円(税別) / 21,600円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 38,000円(税別) / 41,040円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 40,000円(税別) / 43,200円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 60,000円(税別) / 64,800円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=25810&date=2017-12-05&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 レオロジー 微粒子凝縮 微粒子分散 溶解パラメータ (SP値) Mon, 02 Oct 2017 03:42:32 +0000 admin 25810 at https://tech-seminar.jp:443 はじめてのゼータ電位 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2017-09-15-%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> はじめてのゼータ電位</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~基本の理解とその応用~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/25106/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=25106&date=2017-09-15&title=%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/25106/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2017-09-15T10:30:00+09:00">2017年9月15日(金) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2017-09-15T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2017-09-15T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2017-09-15T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>ゼータ電位に関心のある研究者・技術者・開発部門・技術管理部門</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) の理解</li> <li>電気泳動移動度の測定値からゼータ電位を計算する方法</li> <li>DLVO理論の理解</li> <li>エクセルを用いた微粒子間相互作用のポテンシャル曲線の描き方と利用法</li> <li>定性マップの描き方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 微粒子分散系をいかに安定化させるか、DLVO理論に基づいて基礎から応用まで徹底的に解説する。キーワードはハマカー定数 (凝集促進因子) とゼータ電位 (分散促進因子) である。ゼータ電位を求めるための電気泳動移動度の測定法とその解釈について解説する。分散・凝集を定量的に決定するポテンシャル曲線と安定性を予測する二次元マップの描き方について解説し、分散系安定化のための戦略について述べる。</p> <ul> <li>はじめに:自然界の意志 (自然を支配する原理) <ul> <li>確率の大きい状態へ:エントロピー (無秩序さの度合) を増やしたい &lt;斥力的な作用&gt;</li> <li>力に逆らわない→ポテンシャルエネルギー (力に逆らっている度合) を下げたい<br /> (力に逆らうと、エネルギーが上がってしまう) &lt;引力的な作用&gt;</li> <li>力とポテンシャルエネルギー (力に逆らっている度合) の関係</li> </ul></li> </ul> <ol> <li>微粒子の集団は必ず凝集する <ol> <li>分子間に引力がないと分子集団から微粒子はできない</li> <li>分子間に働くファンデルワールス引力</li> <li>微粒子表面の分子は微粒子内部の分子に比べ高エネルギー状態にある</li> <li>微粒子間に斥力がないと微粒子集団は必ず凝集する</li> <li>エネルギーおよび電位の尺度</li> <li>ポテンシャル曲線の谷と山</li> </ol></li> <li>分子間引力と微粒子間引力 <ol> <li>微粒子間引力は分子間に働くファンデルワールス引力を合計したもの</li> <li>微粒子の凝集促進因子:ハマカー定数A</li> <li>分散の目安:ハマカー定数A=10 &#8211; 21Jに打ちかつ微粒子間斥力が必要</li> <li>似た者同士は引き合う</li> </ol></li> <li>微粒子間引力に対抗する微粒子間斥力:何かで粒子を覆う <ol> <li>静電斥力:対イオンの雲で粒子を覆う</li> <li>高分子で被覆</li> </ol></li> <li>界面電気現象の基礎 <ol> <li>水系と非水系の違い:誘電率の差</li> <li>電荷と電場・電位</li> <li>帯電微粒子は裸ではなく対イオンの雲すなわち拡散電気二重層で覆われている</li> <li>拡散電気二重層の厚さと微粒子表面の電位が界面電気現象を支配する</li> <li>ポアソン・ボルツマンの式</li> <li>微粒子分散因子:ゼータ電位 (表面電位にほぼ等しい)</li> <li>分散の目安:ゼータ電位25mVが基準</li> </ol></li> <li>電気泳動移動度の測定とゼータ電位を計算する式: ゼータ電位は直接測定する量ではなく計算から求める。どの式を用いるべきかが重要 <ol> <li>電気泳動とゼータ電位</li> <li>スモルコフスキーの式:大きな固体粒子に適用、形状によらない</li> <li>ヒュッケルの式:小さな固体粒子や非水系に適用</li> <li>ヘンリーの式:任意のサイズでゼータ電位が50mV以下の球状固体粒子に適用</li> <li>円柱状固体粒子の場合:粒子の方向について平均をとると球と大差ない</li> <li>ゼータ電位が50 mV以上では緩和効果 (拡散電気二重層の変形) が重要になる</li> <li>緩和効果を考慮した式:任意のサイズとゼータ電位をもつ球状固体粒子に適用</li> <li>種々の理論式の適用範囲</li> <li>測定例</li> </ol></li> <li>エマルションと柔らかい粒子 (高分子で被覆した粒子) の電気泳動 <ol> <li>エマルションは同じゼータ電位をもつ固体粒子より速く移動する</li> <li>ヘルマン・藤田の球状高分子電解質の電気泳動理論</li> <li>柔らかい粒子の電気泳動は固体粒子と全く異なる</li> <li>柔らかいか固いかの見分け方</li> <li>柔らかい粒子の電気泳動移動度の解析法と実例</li> </ol></li> <li>沈降電位、濃厚系、非水系の電気泳動および動的電気泳動:CVP法とESA法 <ol> <li>沈降電位:CVPと同じ原理</li> <li>体積分率が1%を超えると濃厚系</li> <li>動的電気泳動:CVP法とESA法</li> <li>非水系では、粒子の電荷が非常に大きいと電荷に依存しない一定の電気泳動移動度を示すようになる:対イオン凝縮効果</li> </ol></li> <li>微粒子間の静電反発エネルギー: DLVO理論 <ol> <li>1個の粒子に働く力</li> <li>2個の粒子間の静電斥力:拡散電気二重層の重なりに起因する対イオンの浸透圧増加</li> <li>DLVO理論:分散安定性を説明する標準理論</li> </ol></li> <li>分散系の安定性を評価する方法:エクセルを用いたポテンシャル曲線の描き方 <ol> <li>全相互作用エネルギーと分散系の安定性</li> <li>安定性のわかるマップ:ポテンシャルの山の高さが熱エネルギーの15倍あると安定</li> <li>凝集確率、安定度比の計算法</li> <li>柔らかい粒子の場合</li> <li>エクセル</li> <li>非水系における球状粒子間の全相互作用のポテンシャル曲線</li> <li>結論</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5661"><span itemprop="name">大島 広行</span></a> 氏 <div>東京理科大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>5F 第3講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=25106&date=2017-09-15&title=%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25106&date=2017-09-15&title=%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-07-31T16:10:52+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25106&date=2017-09-15&title=%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-07-31T16:10:52+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=25106&date=2017-09-15&title=%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-07-31T16:10:52+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=25106&date=2017-09-15&title=%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 分散分析 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Mon, 31 Jul 2017 07:10:52 +0000 admin 25106 at https://tech-seminar.jp:443 ゼータ電位入門 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2017-06-22-%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E5%85%A5%E9%96%80 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ゼータ電位入門</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/23761/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=23761&date=2017-06-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E5%85%A5%E9%96%80">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/23761/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2017-06-22T10:30:00+09:00">2017年6月22日(木) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2017-06-22T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2017-06-22T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2017-06-22T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>ゼータ電位に関心のある研究者・技術者・開発部門・技術管理部門</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ゼータ電位の計算法</li> <li>ポテンシャル曲線の描き方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 微粒子分散系の安定性はDerjaguin &#8211; Landau &#8211; Verwey &#8211; Overbeek (<span class="caps">DLVO</span>) 理論をもとに定量的に評価されます。この理論のキーワードはゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) です。粒子のゼータ電位は直接測定される量ではなく、粒子の電気泳動移動度の測定値から適切な式を用いて求められる量であるため、どの式を用いるかが重要です。ゼータ電位とハマカー定数を用いて粒子間相互作用のポテンシャル曲線を描くと、分散系の安定性が評価できます。<br /> 本講習では、ゼータ電位の計算法とポテンシャル曲線の描き方を習得していただきます。ゼータ電位とは何か。ゼータ電位をもとにどのように分散安定性を評価するのか。初歩から始めてゼータ電位の徹底理解をめざします。</p> <ol> <li>微粒子間のファンデルワールス相互作用:ハマカー定数 (凝集促進因子) <ol> <li>分子間力と加算性</li> <li>分子間力と微粒子間力</li> </ol></li> <li>界面電気現象とゼータ電位 (分散促進因子) <ol> <li>微粒子の表面電荷と表面電位</li> <li>微粒子周囲の拡散電気二重層</li> <li>微粒子間の静電相互作用</li> </ol></li> <li>電気泳動移動度の測定とゼータ電位の計算法 <ol> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) の求め方</li> <li>Smoluchowskiの式、Hückelの式、Henryの式</li> <li>緩和効果を考慮した式</li> <li>液滴、高分子電解質、柔らかい粒子 (高分子で覆われた粒子) の電気泳動</li> <li>非水系の場合</li> </ol></li> <li>分散系の安定性を評価するDLVO理論 <ol> <li>ゼータ電位とハマカー定数を用いたポテンシャル曲線の描き方</li> <li>ポテンシャル曲線の山と安定性のマップ</li> <li>非水系の場合</li> </ol></li> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%B1%9F%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E9%A4%A8">江東区産業会館</a> <p>第1会議室</p> <meta itemprop="name" content="江東区産業会館" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3699-6011" /> <meta itemprop="url" content="http://www.koto-sangyokaikan.or.jp/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="135-0016" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">江東区</span> <span itemprop="streetAddress">東陽4丁目5-18</span> </div> <a href="/node/2363"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都江東区東陽4丁目5-18&amp;markers=東京都江東区東陽4丁目5-18&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="江東区産業会館の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/rdsc.co.jp">株式会社 R&amp;D支援センター</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=23761&date=2017-06-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E5%85%A5%E9%96%80">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="46278">46278円</span> (税別) / 49,980円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/rdsc.co.jp/seminar?id=23761&date=2017-06-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E5%85%A5%E9%96%80" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-03-14T14:27:43+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>割引特典について</h3> <ul> <li>R&amp;D支援センターからの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。 <ul> <li>1名でお申込みいただいた場合、1名につき 43,750円 (税別) / 47,250円 (税込)</li> <li>複数名で同時にお申し込みいただいた場合、1名につき 23,139円 (税別) / 24,990円 (税込)</li> <li>案内登録をされない方は、1名につき 46,278円 (税別) / 49,980円 (税込)</li> </ul></li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=23761&date=2017-06-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E5%85%A5%E9%96%80">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> ゼータ電位 分散分析 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Tue, 14 Mar 2017 05:27:43 +0000 admin 23761 at https://tech-seminar.jp:443 濃厚系 微粒子分散・凝集評価の肝心要 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2017-06-09-%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB-%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 濃厚系 微粒子分散・凝集評価の肝心要</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~粒度分布・ゼータ電位測定、表面・界面評価、浸透圧・水圧測定、粘度・粘弾性測定~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/485" rel="tag" title="粘弾性">粘弾性</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/24144/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=24144&date=2017-06-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/24144/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、実用プロセスで重要なスラリー特性と評価をできるだけ専門用語を用いずに解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2017-06-09T10:00:00+09:00">2017年6月9日(金) 10時00分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2017-06-09T10:00:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2017-06-09T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2017-06-09T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子・粉体に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>微粒子・粉体を扱う入門者、初心者、これから粉体を扱う方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>分散性・分散安定性の定義や意味の違いの習得</li> <li>分散性・分散安定性評価手法の概要 … 直接法、間接法の種類と相互関係</li> <li>分散性・分散安定性評価手法各論 … 実用系に適用可能な手法の原理と応用例</li> <li>分散性・分散安定性評価手法の国際標準化 (International standard) の現状と将来展望</li> </ul> <ul> <li>微粒子の分散・凝集メカニズムとその評価方法</li> <li>微粒子への物理的・化学的表面処理方法</li> </ul> <ul> <li>スラリー中の粒子分散状態評価法</li> <li>粒子分散制御に関する基本的な考え方</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <h4>第1部 粒度分布・ゼータ電位測定による分散・凝集状態の見極め</h4> <p>(2017年6月9日 10:00〜11:30)</p> <p> 近年、エレクトロニクス製品に代表されるように多くの新製品は、いずれも微粒子・ナノ粒子などからなる濃厚分散系を用いたプロセスを経て製品化される。しかし、いずれの分散系も粒子濃度が高いが故に光をプローブとする従来法を適用することは難しく、十分な評価が行われていないのが現状である。<br /> 本講では、分散性や分散安定性の定義など基礎的事項の説明だけでなく、実用粒子分散系の最新評価手法について解説する。濃厚分散系を扱う技術者の方で評価を行いたくても適当な手法がなくて諦めておられた方に聴講して頂ければ幸いです。</p> <ol> <li>微粒子・ナノ粒子濃厚分散系開発で遭遇する問題点 <ol> <li>1次粒子と凝集粒子、いずれを評価すべきか?</li> <li>粒子の粒度分布を測定するための最適手法とは? &#8211; 濃厚系を希釈して測ってもよいのか? &#8211; </li> <li>分散性と分散安定性の定義とは? &#8211; 実用系で観察される現象とそれへの対策 &#8211; </li> <li>同じように作っても、特性はなぜ違うのか? &#8211; ロット間の差を見出す &#8211; </li> <li>トラブルの原因は界面特性にあり?</li> </ol></li> <li>微粒子・ナノ粒子濃厚分散系の評価方法 <ol> <li>遠心沈降分析法による評価 (スクリーニングおよび品質管理法としての活用法)</li> <li>超音波スペクトロスコピーによる評価 (原因究明手法としての活用法)</li> <li>パルスNMR法による評価 (プロセス管理法・粉砕工程管理法としての活用法)</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第2部 微粒子の表面・界面評価と分散安定化に向けた制御</h4> <p>(2017年6月9日 11:40〜13:00)</p> <p> 微粒子は固体でありながら気体とともに舞ったり、液体のようにコップに入れたりすることができます。<br /> このような粉体、微粒子を正しく扱うためには、粉の性質や粒子間の付着力について知る必要があります。液相中においてはDLVO理論を学習することにより、スラリーの分散・凝集のメカニズムが理解できます。また、化学的な表面処理方法を知ることにより、ハンドリング性の向上、特に分散性の改善や制御技術に活かすことができます。さらに粉砕操作を用いたメカノケミカル処理についても実験例で概説します。</p> <ol> <li>はじめに (粉とは)</li> <li>微粒子の分散・凝集メカニズム <ol> <li>微粒子にはたらく付着力</li> <li>粉体の力学的特性 (粉体の流動性)</li> <li>微粒子の表面電位</li> <li>液相における微粒子のDLVO理論</li> </ol></li> <li>微粒子の表面改質・分散安定化法 <ol> <li>吸着の原理</li> <li>界面活性剤の吸着による表面改質</li> <li>水溶性高分子の吸着による表面改質</li> <li>カップリング剤処理による表面改質</li> <li>粉砕法 (メカノケミカル法) による表面改質</li> </ol></li> <li>おわりに (まとめ)</li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第3部 スラリーの浸透圧・沈降静水圧測定による分散性評価</h4> <p>(2017年6月9日 13:40〜15:00)</p> <p> スラリー (粒子分散液) は、セラミックスや化粧品、医薬品、食品など幅広い産業分野で使われています。このときスラリー中の粒子分散・凝集状態を適切に制御することで所望の特性を有する製品を製造することが可能となります。<br /> 本講座では、スラリー中の粒子分散・凝集状態を適切に制御するために、粒子分散・凝集状態を的確に評価できる技術について解説します。</p> <ol> <li>イントロダクション <ol> <li>なぜスラリーが必要なのか?</li> <li>スラリー評価の前に考えるべきこと</li> </ol></li> <li>粒子の分散・凝集評価方法 <ol> <li>重力沈降・遠心沈降法</li> <li>沈降静水圧法</li> <li>浸透圧測定法 ーナノ粒子スラリーの評価法ー</li> <li>直接観察法</li> </ol></li> <li>流動性評価と分散・凝集 <ol> <li>流動曲線</li> <li>粒子分散・凝集状態との相関</li> <li>流動性から分散・凝集状態を予測する上での注意点</li> </ol></li> <li>スラリー評価の応用例 <ol> <li>沈降法のスプレードライへの応用 ーセラミックスプレス成形の最適化ー</li> <li>多成分スラリーの評価 ーリチウムイオン電池正極材料スラリーを例にー</li> </ol></li> <li>まとめ</li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第4部 粘度・粘弾性測定によるスラリー特性の評価</h4> <p>(2017年6月9日 15:10〜16:30)</p> <p> スラリーの分散性評価や塗布工程での問題解決法に役に立つ、粘度、動的粘弾性による評価法ついて解説します。<br /> 粘度や動的粘弾性は、数式の理解だけでは実務へ応用することは難しいことが多い学問です。本セミナーでは、粘度、動的粘弾性それぞれのパラメーターがスラリーのどのような性質や状態をとらえているのかをモデルにより理解し、分散性評価や工程での問題解決に応用できる基礎力を身に着けることがねらいです。</p> <ol> <li>粘度による評価 <ol> <li>分散系材料のモデル</li> <li>ニュートン流動、非ニュートン流動</li> <li>粘度の理論式 せん断速度、せん断応力</li> <li>粘度計の種類と特徴</li> <li>粘度測定のモードと評価法</li> <li>測定例</li> </ol></li> <li>動的粘弾性とは <ol> <li>粘度と粘弾性を目で見てみる、触ってみる</li> <li>動的粘弾性は何を測定しているのか?</li> <li>動的粘弾性測定装置の測定原理</li> <li>主な測定モードとどのように測定条件を決めたら良いのか?</li> <li>応力/ひずみ依存 周波数依存 温度依存</li> <li>測定例</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6048"><span itemprop="name">武田 真一</span></a> 氏 <div>武田コロイドテクノ・コンサルティング株式会社</div> <div>代表取締役</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5059"><span itemprop="name">木俣 光正</span></a> 氏 <div>山形大学 学術研究院 システム創成工学分野</div> <div>教授</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5085"><span itemprop="name">森 隆昌</span></a> 氏 <div>法政大学 生命科学部 環境応用科学科</div> <div>教授</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/14417"><span itemprop="name">新井 武彦</span></a> 氏 <div>英弘精機 株式会社 テクニカルセンター</div> <div>副センター長</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E9%A4%A8">連合会館</a> <p>5F 502会議室</p> <meta itemprop="name" content="連合会館" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3253-1771" /> <meta itemprop="url" content="http://rengokaikan.jp/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="101-0062" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">千代田区</span> <span itemprop="streetAddress">神田駿河台三丁目2-11</span> </div> <a href="/node/1730"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都千代田区神田駿河台三丁目2-11&amp;markers=東京都千代田区神田駿河台三丁目2-11&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="連合会館の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=24144&date=2017-06-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="47500">47500円</span> (税別) / 51,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=24144&date=2017-06-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-05-08T12:43:46+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="25000">25000円</span> (税別) / 27,000円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=24144&date=2017-06-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-05-08T12:43:46+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="25000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="47500円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=24144&date=2017-06-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-05-08T12:43:46+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 25,000円(税別) / 27,000円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 47,500円(税別) / 51,300円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 50,000円(税別) / 54,000円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 75,000円(税別) / 81,000円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=24144&date=2017-06-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 微粒子凝縮 微粒子分散 粘弾性 Mon, 08 May 2017 03:39:33 +0000 admin 24144 at https://tech-seminar.jp:443 有機溶媒中など非水系における、微粒子の分散制御とその評価 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2017-02-27-%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AA%E3%81%A9%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%81%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 有機溶媒中など非水系における、微粒子の分散制御とその評価</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~なぜ非水系では分散が難しいのかがわかる講座~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/201" rel="tag" title="レオロジー">レオロジー</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1159" rel="tag" title="溶解パラメータ (SP値)">溶解パラメータ (SP値)</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/23056/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=23056&date=2017-02-27&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AA%E3%81%A9%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%81%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/23056/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、水系と有機溶媒などの非水系において、微粒子を分散させるためのポイントを基礎から解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2017-02-27T13:00:00+09:00">2017年2月27日(月) 13時00分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2017-02-27T13:00:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2017-02-27T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2017-02-27T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>水系・非水系における微粒子を扱う技術者 <ul> <li>界面化学</li> <li>化粧品</li> <li>食品</li> <li>印刷 (インク・塗料・トナー)</li> <li>薬品 など</li> </ul></li> <li>微粒子分散・微粒子凝縮に関連する技術者、研究者</li> <li>分散・凝集について基礎から学びたい方</li> <li>粒子濃度が高い系で分散・凝集について課題がある方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子分散・微粒子凝縮の基礎</li> <li>分散性の評価</li> <li>非水系での分散の研究事例</li> <li>溶解パラメータによる分散評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 水系と非水系の両方について、微粒子をうまく分散させる考え方を解説する。何故、非水系では微粒子を分散させにくいのかについて水系と対比させて考えてみます。微粒子の分散性をどのようにして評価するかは大事な問題です。<br /> 本セミナーでは、研究事例を交えながら、分散評価の問題について解決策を述べます。また溶解パラメーターというものとその適用例について触れます。この機会に微粒子の分散について学ぶことによって、微粒子分散についてちょっと得意な技術者になれるでしょう。</p> <ol> <li>水系での微粒子の分散 <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>微粒子分散の重要性</li> <li>ゼータ電位の意味するもの</li> </ol></li> <li>界面活性剤の吸着による微粒子の分散</li> <li>親水性高分子物質の吸着による微粒子の分散</li> <li>水系での微粒子分散の研究事例 <ol> <li>マグネタイトの分散</li> <li>アルミナの分散</li> </ol></li> <li>分散性の評価方法 <ol> <li>粒度分布の表し方</li> <li>流体のレオロジー</li> <li>分散性をいかにして評価するか?</li> </ol></li> <li>非水系での微粒子の分散 <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>非水系では微粒子の分散は何故むつかしい</li> <li>立体障害効果</li> </ol></li> <li>非水系での分散の研究事例 <ol> <li>γ-ヘマタイトの分散</li> <li>チタン酸バリウムの分散</li> </ol></li> <li>溶解パラメーターによる分散評価</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6263"><span itemprop="name">芝田 隼次</span></a> 氏 <div>関西大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8C%BA%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6-PiO">大田区産業プラザ PiO</a> <p>1F A会議室</p> <meta itemprop="name" content="大田区産業プラザ PiO" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3733-6600" /> <meta itemprop="url" content="http://www.pio-ota.jp/plaza/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="144-0035" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">大田区</span> <span itemprop="streetAddress">南蒲田1-20-20</span> </div> <a href="/node/1731"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都大田区南蒲田1-20-20&amp;markers=東京都大田区南蒲田1-20-20&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="大田区産業プラザ PiOの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=23056&date=2017-02-27&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AA%E3%81%A9%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%81%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="38000">38000円</span> (税別) / 41,040円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=23056&date=2017-02-27&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AA%E3%81%A9%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%81%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-01-16T14:03:52+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="20000">20000円</span> (税別) / 21,600円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=23056&date=2017-02-27&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AA%E3%81%A9%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%81%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-01-16T14:03:52+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="20000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="38000円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=23056&date=2017-02-27&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AA%E3%81%A9%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%81%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-01-16T14:03:52+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 20,000円(税別) / 21,600円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 38,000円(税別) / 41,040円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 40,000円(税別) / 43,200円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 60,000円(税別) / 64,800円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=23056&date=2017-02-27&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AA%E3%81%A9%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%81%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 レオロジー 微粒子凝縮 微粒子分散 溶解パラメータ (SP値) Mon, 16 Jan 2017 05:03:52 +0000 admin 23056 at https://tech-seminar.jp:443 ナノ粒子分散挙動、状態の予測・評価技術 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2016-09-29-%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8C%99%E5%8B%95%E3%80%81%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ナノ粒子分散挙動、状態の予測・評価技術</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/21498/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=21498&date=2016-09-29&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8C%99%E5%8B%95%E3%80%81%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/21498/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、ナノ粒子の凝集メカニズムから分散状態の可視化、粒子の動き観察まで解説いたします。</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2016-09-29T10:30:00+09:00">2016年9月29日(木) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2016-09-29T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2016-09-29T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2016-09-29T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventCancelled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粒子分散材料中の粒子充填構造の測定技術</li> <li>ゼータ電位測定法 (光散乱電気泳動法)</li> <li>粒子径・粒度分布測定法 (動的光散乱法)</li> <li>ゼータ電位や粒子径測定を精度よく測定するためのノウハウ</li> <li>分野別によるゼータ電位</li> <li>粒子径のアプリケーションデータの紹介</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <h4>第1部 粒子分散材料中の粒子充填構造の測定技術</h4> <p>(2016年9月29日 10:30〜12:00)</p> <ol> <li>粒子分散材料の定義 <ul> <li>無機粒子100% (粉体層) ~無機粒子&gt;有機添加物~無機粒子≦有機媒体</li> </ul></li> <li>粒子充填構造の測定法の定義 (分類) <ol> <li>粉体層 (バルク的な評価)</li> <li>一個粒子 (ミクロ評価)</li> </ol></li> <li>事例紹介 (当グループ、及び産総研) <ol> <li>粉体層・バルク的な評価 <ol> <li>偏光 (複屈折現象) 観察 <ol> <li>半導体封止材料内の凝集部分の非破壊検査</li> </ol></li> <li>粉体層せん断力評価 <ol> <li>JISZ8835の紹介</li> <li>化粧品・定性的官能指標定量化の研究発表内容の紹介</li> </ol></li> </ol></li> <li>一個粒子などのミクロ的な評価 <ol> <li>数μm~数10μm微小粒子の破壊・変形測定JIS化 (進行中) の簡単な紹介</li> </ol></li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第2部 粒子の分散・凝集とゼータ電位</h4> <p>(2016年9月29日 12:45〜14:45)</p> <p>コロイド粒子の帯電と凝集分散について理解する。</p> <ol> <li>ゼータ電位とは何か <ol> <li>微粒子の帯電と界面動電現象 (電気泳動,電気浸透,流動電位) の発見</li> <li>電気二重層</li> <li>表面電荷の起源</li> <li>電位決定イオンと無関係イオン</li> <li>表面の電荷と電位</li> <li>電気泳動移動度とゼータ電位</li> <li>電気二重層の緩和効果</li> <li>実験と解析例</li> </ol></li> <li>ゼータ電位から何がわかるか <ol> <li>コロイドの凝集分散・安定性について1900年ころにわかっていたこと</li> <li>ファンデルワールス引力</li> <li>電気二重層の重なりと静電力</li> <li>DLVO理論</li> <li>臨界凝集濃度とシュルツ・ハーディー則</li> <li>デリヤギン近似</li> <li>コロイドの安定性の評価と制御</li> <li>ブラウン運動による凝集速度と安定度比</li> <li>非DLVO相互作用</li> <li>高分子や他粒子の添加効果</li> <li>非水系についての既往の実験研究</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第3部 ゼータ電位・粒子径測定による ナノ微粒子分散系の安定性とその評価</h4> <p>(2016年9月29日 15:00〜16:30)</p> <p> 溶液中に分散する粒子の分散・安定性の評価は、一般的にゼータ電位や粒子径、粒度分布などがある。特にナノ粒子から数μmの粒子においては、最も簡便な測定法として光散乱電気泳動法、動的光散乱法がある。<br /> 今回、その手法の測定原理、測定時のノウハウおよびアプリケーションデータを紹介したい。</p> <ol> <li>光散乱について</li> <li>ゼータ電位測定の原理 <ol> <li>ゼータ電位とは</li> <li>原理について</li> <li>解析方法について</li> </ol></li> <li>粒子径測定の原理 <ol> <li>原理について</li> <li>解析方法について</li> <li>動的光散乱法の特徴</li> </ol></li> <li>ゼータ電位、粒子径の測定技術 <ol> <li>測定上の注意点</li> <li>サンプル調製時のノウハウ</li> </ol></li> <li>ゼータ電位、粒子径・粒度分布の測定例</li> <li>参考文献</li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/21495"><span itemprop="name">高尾 泰正</span></a> 氏 <div>国立研究開発法人 産業技術総合研究所 材料・化学領域研究戦略部</div> <div>連携主幹</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/21496"><span itemprop="name">小林 幹佳</span></a> 氏 <div>筑波大学 生命環境系</div> <div>准教授</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/21497"><span itemprop="name">稲山 良介</span></a> 氏 <div>大塚電子 株式会社 粒子物性開発部 開発グループ</div> <div></div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%8D%94%E4%BC%9A">株式会社 技術情報協会</a> <meta itemprop="name" content="株式会社 技術情報協会" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5436-7744" /> <meta itemprop="url" content="http://www.gijutu.co.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="141-0031" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">西五反田2-29-5</span> 日幸五反田ビル8F </div> <a href="/node/15011"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区西五反田2-29-5&amp;markers=東京都品川区西五反田2-29-5&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="株式会社 技術情報協会の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/gijutu.co.jp">株式会社 技術情報協会</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=21498&date=2016-09-29&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8C%99%E5%8B%95%E3%80%81%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="55000">55000円</span> (税別) / 59,400円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/Discontinued" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/gijutu.co.jp/seminar?id=21498&date=2016-09-29&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8C%99%E5%8B%95%E3%80%81%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-09-23T17:02:05+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="50000">50000円</span> (税別) / 54,000円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/Discontinued" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/gijutu.co.jp/seminar?id=21498&date=2016-09-29&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8C%99%E5%8B%95%E3%80%81%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-09-23T17:02:05+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="50000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="55000円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/Discontinued" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/gijutu.co.jp/seminar?id=21498&date=2016-09-29&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8C%99%E5%8B%95%E3%80%81%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-09-23T17:02:05+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講割引について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 55,000円(税別) / 59,400円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 60,000円(税別) / 64,800円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 110,000円(税別) / 118,800円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 165,000円(税別) / 178,200円(税込)</li> </ul></li> <li>同一法人内による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=21498&date=2016-09-29&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8C%99%E5%8B%95%E3%80%81%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> ゼータ電位 微粒子凝縮 微粒子分散 Mon, 15 Aug 2016 07:36:12 +0000 admin 21498 at https://tech-seminar.jp:443 ゼータ電位に親しむ講座 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2016-09-15-%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E3%81%97%E3%82%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ゼータ電位に親しむ講座</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~測定への不安や抵抗をなくす / 安定性や物性との関連を学び、指標として使いこなす / 製造工程時間の短縮化 / 製品の長期安定性予測~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/21435/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=21435&date=2016-09-15&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E3%81%97%E3%82%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/21435/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2016-09-15T10:30:00+09:00">2016年9月15日(木) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2016-09-15T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2016-09-15T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2016-09-15T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>ゼータ電位に関心のある研究者・技術者・開発部門・技術管理部門</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) の理解</li> <li>電気泳動移動度の測定値からゼータ電位を計算する方法</li> <li>DLVO理論の理解</li> <li>エクセルを用いた微粒子間相互作用のポテンシャル曲線の描き方と利用法</li> <li>定性マップの描き方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 微粒子分散系をいかに安定化させるか、DLVO理論に基づいて基礎から応用まで徹底的に解説する。キーワードはハマカー定数 (凝集促進因子) とゼータ電位 (分散促進因子) である。<br /> ゼータ電位を与える電気泳動移動度の測定法とその解釈の習得後、分散・凝集を定量的に決定するポテンシャル曲線と安定性のわかる二次元マップの描き方について解説し、分散系安定化のための戦略について述べる。</p> <ol> <li>微粒子の集団は必ず凝集する</li> <li>微粒子間の凝集力は構成分子間に働く分子間力に由来する</li> <li>ハマカー定数:凝集促進因子</li> <li>微粒子のゼータ電位:分散促進因子</li> <li>帯電微粒子周囲の拡散電気二重層</li> <li>微粒子の表面電荷と表面電位</li> <li>微粒子の電気泳動移動度の測定とゼータ電位</li> <li>電気泳動移動度とゼータ電位を結びつける式 <ol> <li>スモルコフスキーの式 (大きな粒子) と ヒュッケルの式 (非水系)</li> <li>ヘンリーの式 (任意のサイズの粒子)</li> <li>緩和効果を考慮した精度の高い式 (ゼータ電位が高い場合)</li> </ol></li> <li>液滴とエマルジョン</li> <li>高分子電解質層で覆われた柔らかい粒子</li> <li>濃厚系の電気泳動</li> <li>振動電場中の電気泳動:動的電気泳動</li> <li>濃厚系における動的電気泳動:ESA法とCVP法</li> <li>微粒子間の静電反発エネルギー</li> <li>DLVO理論:コロイド粒子間の相互作用エネルギーの計算 <ol> <li>ポテンシャル曲線による凝集・分散の定量的評価</li> <li>DLVO理論によるシュルツ・ハーディの経験則の解明</li> <li>非水系におけるDLVO理論</li> <li>柔らかい粒子の場合</li> </ol></li> <li>エクセルを用いたポテンシャル曲線の描き方</li> <li>安定性のわかる安定性マップ</li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5661"><span itemprop="name">大島 広行</span></a> 氏 <div>東京理科大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>5F 第1講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=21435&date=2016-09-15&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E3%81%97%E3%82%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=21435&date=2016-09-15&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E3%81%97%E3%82%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-09-16T16:48:37+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=21435&date=2016-09-15&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E3%81%97%E3%82%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-09-16T16:48:37+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=21435&date=2016-09-15&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E3%81%97%E3%82%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-09-16T16:48:37+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=21435&date=2016-09-15&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E3%81%97%E3%82%80%E8%AC%9B%E5%BA%A7">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 分散分析 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Sun, 14 Aug 2016 11:34:15 +0000 admin 21435 at https://tech-seminar.jp:443 微粒子/ナノ粒子の分散・凝集機構と制御・計測技術 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2016-07-22-%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90-%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%BB%E8%A8%88%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 微粒子/ナノ粒子の分散・凝集機構と制御・計測技術</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1116" rel="tag" title="凝集">凝集</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/784" rel="tag" title="分散技術">分散技術</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/20595/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=20595&date=2016-07-22&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%2F%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%BB%E8%A8%88%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/20595/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2016-07-22T10:30:00+09:00">2016年7月22日(金) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2016-07-22T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2016-07-22T16:00:00+09:00">16時00分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2016-07-22T16:00:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者</li> <li>これから微粒子・ナノ粒子を計測していく方</li> <li>微粒子・ナノ粒子の計測をされていて課題・疑問点を持っている方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>分子間力およびナノ粒子間力</li> <li>電気泳動測定法</li> <li>ハマカー定数とゼータ電位</li> <li>DLVO理論</li> <li>ポテンシャル曲線によるナノ粒子分散系の安定性評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <h4>第1部. 「微粒子/ナノ粒子の分散・凝集機構と分散性制御」</h4> <p>(2016年07月22日 10:30~14:15)</p> <p> ナノ粒子分散系の安定性はDerjaguin &#8211; Landau &#8211; Verwey &#8211; Overbeek (<span class="caps">DLVO</span>) 理論をもとに定量的に評価される。この理論のキーワードはゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) である。ここで、粒子のゼータ電位は直接測定される量ではなく、粒子の電気泳動移動度の測定値から適切な理論式を用いて求められる量であるから、どの理論式を用いるかが重要である。ゼータ電位とハマカー定数を用いて粒子間相互作用のポテンシャル曲線を描くと、分散系の安定性が評価できる。本講習の目的はゼータ電位の計算法とポテンシャル曲線の描き方の習得である。</p> <ol> <li>微粒子間のファンデルワールス相互作用:ハマカー定数 (凝集促進因子) <ol> <li>分子間力と加算性</li> <li>分子間力と微粒子間力</li> </ol></li> <li>界面電気現象とゼータ電位 (分散促進因子) <ol> <li>微粒子の表面電荷と表面電位</li> <li>微粒子周囲の拡散電気二重層</li> <li>微粒子間の静電相互作用</li> </ol></li> <li>電気泳動移動度の測定 <ol> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) の求め方</li> <li>Smoluchowskiの式、Huckelの式、Henryの式</li> <li>緩和効果を考慮した式</li> <li>液滴、高分子電解質、柔らかい粒子 (高分子で覆われた粒子) の電気泳動</li> <li>非水系の場合</li> </ol></li> <li>分散系の安定性を評価するDLVO理論 <ol> <li>ポテンシャル曲線の描き方</li> <li>ポテンシャル曲線の山と安定性のマップ</li> <li>非水系の場合</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol> <h4>第2部. 「微粒子・ナノ粒子の計測技術」</h4> <p>(2016年07月22日 14:30~16:00)</p> <p> 微粒子・ナノ粒子において分散の安定性を評価するために様々な計測技術があるが、その中でよく使用されている方法にレーザー回折/散乱法・動的光散乱法・電気泳動光散乱法 (ゼータ電位) がある。本講演では、これらの粒子径計測技術をメインとして原理の紹介や、測定する際に重要なってくるポイントを説明する。また他の粒子径計測技術も紹介し、多目的に評価する事の優位性も紹介する。</p> <ol> <li>粒子径について <ol> <li>様々な粒子径の定義</li> <li>様々な粒子径計測技術</li> </ol></li> <li>レーザー回折散乱法 <ol> <li>レーザー回折式の原理・一般的な操作手順</li> <li>レーザー回折式で測定するときの注意点</li> </ol></li> <li>動的光散乱法 <ol> <li>動的光散乱法の原理・一般的な操作手順</li> <li>動的光散乱法で測定するときの注意点</li> </ol></li> <li>電気泳動光散乱法 (ゼータ電位) <ol> <li>電気泳動光散乱法の原理・一般的な操作手順</li> <li>電気泳動光散乱法で測定するときの注意点</li> </ol></li> <li>微粒子・ナノ粒子を多種の計測技術で測定した事例</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E7%AB%8B-%E6%96%B0%E5%AE%BF%E6%96%87%E5%8C%96%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC">新宿区立 新宿文化センター</a> <p>4F 第1会議室</p> <meta itemprop="name" content="新宿区立 新宿文化センター" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3350-1141" /> <meta itemprop="url" content="http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="160-0022" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">新宿区新宿</span> <span itemprop="streetAddress">6-14-1</span> </div> <a href="/node/20647"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都新宿区新宿6-14-1&amp;markers=東京都新宿区新宿6-14-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="新宿区立 新宿文化センターの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/rdsc.co.jp">株式会社 R&amp;D支援センター</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=20595&date=2016-07-22&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%2F%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%BB%E8%A8%88%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="46278">46278円</span> (税別) / 49,980円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/rdsc.co.jp/seminar?id=20595&date=2016-07-22&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%2F%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%BB%E8%A8%88%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-07-20T09:49:20+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>割引特典について</h3> <ul> <li>R&amp;D支援センターからの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。 <ul> <li>1名でお申込みいただいた場合、1名につき 43,750円 (税別) / 47,250円 (税込)</li> <li>複数名で同時にお申し込みいただいた場合、1名につき 23,139円 (税別) / 24,990円 (税込)</li> <li>案内登録をされない方は、1名につき 46,278円 (税別) / 49,980円 (税込)</li> </ul></li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=20595&date=2016-07-22&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%2F%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%BB%E8%A8%88%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> ゼータ電位 凝集 分散分析 分散技術 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Tue, 24 May 2016 03:36:22 +0000 admin 20595 at https://tech-seminar.jp:443 水系・非水系における微粒子の分散制御とその勘どころ https://tech-seminar.jp:443/seminar/2016-04-28-%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 水系・非水系における微粒子の分散制御とその勘どころ</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/201" rel="tag" title="レオロジー">レオロジー</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1159" rel="tag" title="溶解パラメータ (SP値)">溶解パラメータ (SP値)</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/19952/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=19952&date=2016-04-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/19952/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、水系と有機溶媒などの非水系において、微粒子を分散させるためのポイントを基礎から解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2016-04-28T10:30:00+09:00">2016年4月28日(木) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2016-04-28T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2016-04-28T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2016-04-28T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>水系・非水系における微粒子を扱う技術者 <ul> <li>界面化学</li> <li>化粧品</li> <li>食品</li> <li>印刷 (インク・塗料・トナー)</li> <li>薬品 など</li> </ul></li> <li>微粒子分散・微粒子凝縮に関連する技術者、研究者</li> <li>分散・凝集について基礎から学びたい方</li> <li>粒子濃度が高い系で分散・凝集について課題がある方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子分散・微粒子凝縮の基礎</li> <li>分散性の評価</li> <li>非水系での分散の研究事例</li> <li>溶解パラメータによる分散評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 水系での微粒子の分散について、いかにして微粒子をうまく分散させるかをDLVO理論やゼータ電位を通して解説する。何故、非水系では分散させにくいのかについて水系と対比させて考えてみる。立体障害効果の重要性について解説する。分散性をいかにして評価するかという評価の方法は、分散を考えて行く上で重要である。<br /> 研究事例を交えながら、これらの問題について解決策を述べる。溶解パラメータというものとその適用例について触れる。この機会に微粒子の分散について学ぶことによって、微粒子分散のちょっと得意な技術者になれるでしょう。</p> <ol> <li>水系での微粒子の分散-DLVO理論 &#8211; <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>微粒子分散の重要性</li> <li>ゼータ電位の意味するもの</li> </ol></li> <li>界面活性剤の吸着による微粒子の分散</li> <li>親水性高分子物質の吸着による微粒子の分散</li> <li>水系での分散の研究事例 <ol> <li>マグネタイトの分散</li> <li>アルミナの分散</li> </ol></li> <li>分散性の評価 <ol> <li>粒度分布の表し方</li> <li>流体のレオロジー</li> <li>分散性をいかにして評価するのか?</li> </ol></li> <li>非水系での微粒子の分散 &#8211; 立体障害効果 &#8211; <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>非水系では微粒子の分散は何故むつかしいのか</li> <li>立体障害効果</li> </ol></li> <li>非水系での分散の研究事例 <ol> <li>γ-ヘマタイトの分散</li> <li>チタン酸バリウムの分散</li> </ol></li> <li>溶解パラメータによる分散評価</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6263"><span itemprop="name">芝田 隼次</span></a> 氏 <div>関西大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E9%A4%A8">連合会館</a> <p>2F 205会議室</p> <meta itemprop="name" content="連合会館" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3253-1771" /> <meta itemprop="url" content="http://rengokaikan.jp/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="101-0062" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">千代田区</span> <span itemprop="streetAddress">神田駿河台三丁目2-11</span> </div> <a href="/node/1730"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都千代田区神田駿河台三丁目2-11&amp;markers=東京都千代田区神田駿河台三丁目2-11&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="連合会館の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=19952&date=2016-04-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=19952&date=2016-04-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-03-21T15:09:05+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=19952&date=2016-04-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-03-21T15:09:05+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=19952&date=2016-04-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2016-03-21T15:09:05+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=19952&date=2016-04-28&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%83%BB%E9%9D%9E%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 レオロジー 微粒子凝縮 微粒子分散 溶解パラメータ (SP値) Mon, 21 Mar 2016 06:08:17 +0000 admin 19952 at https://tech-seminar.jp:443 分散凝集とゼータ電位の理解と測定および安定性評価 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2016-04-07-%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BE%A1 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> 基礎からわかる</div> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 分散凝集とゼータ電位の理解と測定および安定性評価</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/19087/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=19087&date=2016-04-07&title=%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/19087/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2016-04-07T10:30:00+09:00">2016年4月7日(木) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2016-04-07T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2016-04-07T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2016-04-07T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>ゼータ電位に関心のある研究者・技術者・開発部門・技術管理部門</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) の理解</li> <li>電気泳動移動度の解釈とゼータ電位計算法</li> <li>DLVO理論に基づく微粒子間相互作用のポテンシャル曲線の描き方と利用法</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 微粒子分散系をいかに安定化させるか、基礎から応用まで解説する。ハマカー定数 (凝集促進因子) とゼータ電位 (分散促進因子) が2つのキーワードである。ゼータ電位を求めるための電気泳動移動度の測定と解釈および分散・凝集を決定するポテンシャル曲線を基にした分散系の安定性評価法について基礎から徹底的に解説する。</p> <ol> <li>微粒子の集団は工夫をしないと必ず凝集する</li> <li>微粒子間の凝集力の起源は分子間力である</li> <li>ハマカー定数が粒子の凝集を促進する:代表的な物質のハマカー定数</li> <li>微粒子のゼータ電位が分散を促進する</li> <li>帯電微粒子周囲の拡散電気二重層</li> <li>微粒子の表面電荷と表面電位の関係</li> <li>電気泳動移動度の測定とゼータ電位</li> <li>電気泳動移動度とゼータ電位を結びつける式 <ol> <li>スモルコフスキーの式とヒュッケルの式</li> <li>ヘンリーの式</li> <li>精度の高い式</li> </ol></li> <li>液滴とエマルジョン</li> <li>高分子電解質と柔らかい粒子</li> <li>濃厚系の電気泳動</li> <li>振動電場中の電気泳動:動的電気泳動</li> <li>濃厚系における動的電気泳動:ESA法とCVP法</li> <li>微粒子間の静電反発エネルギー</li> <li>微粒子間の全相互作用エネルギーの計算:DLVO理論 <ol> <li>ポテンシャル曲線による凝集・分散の定量的評価</li> <li>DLVO理論によるシュルツ・ハーディの法則の説明</li> <li>ポテンシャル曲線を描くエクセル・</li> <li>非水系におけるDLVO理論とポテンシャル曲線</li> <li>柔らかい粒子の場合</li> </ol></li> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5661"><span itemprop="name">大島 広行</span></a> 氏 <div>東京理科大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%9D%B1%E5%AE%9D%E5%9C%9F%E5%9C%B0-%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E9%AB%98%E6%A9%8B%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%82%E3%83%B3%E3%82%B0">東宝土地 株式会社 高橋ビルヂング</a> <meta itemprop="name" content="東宝土地 株式会社 高橋ビルヂング" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3239-0811" /> <meta itemprop="url" content="www.toho-tochi.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="101-0051" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">千代田区</span> <span itemprop="streetAddress">神田神保町3-2</span> </div> <a href="/node/16617"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都千代田区神田神保町3-2&amp;markers=東京都千代田区神田神保町3-2&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="東宝土地 株式会社 高橋ビルヂングの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/stbook.co.jp">S&amp;T出版 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=19087&date=2016-04-07&title=%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BE%A1">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="46111">46111円</span> (税別) / 49,800円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/stbook.co.jp/seminar?id=19087&date=2016-04-07&title=%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-12-14T00:02:55+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="36111">36111円</span> (税別) / 39,000円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/stbook.co.jp/seminar?id=19087&date=2016-04-07&title=%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-12-14T00:02:55+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="36111円" /> <meta itemprop="highPrice" content="46111円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/stbook.co.jp/seminar?id=19087&date=2016-04-07&title=%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-12-14T00:02:55+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>案内登録割引・複数名同時申込割引</h3> <p>S&amp;T出版からの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。</p> <ul> <li>STbook会員登録を希望する方<br /> 2名様まで 43,796円(税別) / 47,300円(税込) で受講いただけます。<br /> 追加1名あたり 33,796円(税別) / 36,500円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 43,796円(税別) / 47,300円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 43,796円(税別) / 47,300円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 77,592円(税別) / 83,800円(税込)</li> </ul></li> <li>STbook会員登録を希望しない方<br /> 2名様まで 46,111円(税別) / 49,800円(税込) で受講いただけます。<br /> 追加1名あたり 36,111円(税別) / 39,000円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 46,111円(税別) / 49,800円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 46,111円(税別) / 49,800円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 82,222円(税別) / 88,800円(税込)</li> </ul></li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=19087&date=2016-04-07&title=%E5%88%86%E6%95%A3%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> ゼータ電位 分散分析 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Sun, 13 Dec 2015 15:02:55 +0000 admin 19087 at https://tech-seminar.jp:443 濃厚系 微粒子分散・凝集評価の肝心要 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2015-12-09-%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB-%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> 急所を掴んで実務に活かそう</div> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 濃厚系 微粒子分散・凝集評価の肝心要</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/485" rel="tag" title="粘弾性">粘弾性</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/18672/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=18672&date=2015-12-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/18672/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2015-12-09T10:30:00+09:00">2015年12月9日(水) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2015-12-09T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2015-12-09T17:00:00+09:00">17時00分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2015-12-09T17:00:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子・粉体に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>微粒子・粉体を扱う入門者、初心者、これから粉体を扱う方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>濃厚分散系の分散・凝集評価の基礎</li> <li>濃厚分散系の分散安定性評価</li> <li>沈降静水圧法・浸透圧測定法・直接観察法による評価</li> <li>粘度・動的粘弾性測定による微粒子の分散・凝集状態評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <h4>第1部 濃厚分散系の分散・凝集評価の基礎とその実際 &#8211; 分散性評価を中心に &#8211; </h4> <p>(2015年12月9日 10:30〜12:00)</p> <p> 近年、エレクトロニクスメーカー等によって製品化されている多くの商品は、センサーに代表される電子材料だけに留まらず、磁性材料、液晶、有機EL、太陽電池、燃料電池、二次電池等、いずれも粉体を媒体中に分散させたスラリーを経て製品化される。しかし、使用されるスラリーは粒子濃度が高い故に光をプローブとする従来法では有用な情報を得ることができず、現場での問題解決に繋がらない場合が多い。<br /> 本講では、まず、分散性・分散安定性の定義など基礎的事項を説明し、そのあとで実用プロセスでの問題解決に繋がる応用面を網羅できるように実用例を挙げながら種々の評価法について説明を行う予定である。とくに第1部では、分散性評価法を中心に述べ、ゼータ電位法やDLVO理論の活用法など分散安定性の評価については第2部で解説する予定である。</p> <ol> <li>濃厚分散系の分散・凝集評価の基礎 <ol> <li>濃厚系の特徴と評価に対する注意点</li> <li>分散性と分散安定性の定義とは? &#8211; 実用系で観察される現象とそれへの対策 &#8211; </li> <li>分散性とその新しいパラメータHDP (Hansen Dispersibilty Parameter)</li> <li>分散安定性とその安定化機構 &#8211; 何を評価すればよいか?予測は可能か?</li> <li>分散性・分散安定性評価法概論 &#8211; 濃厚系のまま希釈せずに評価する最新手法 &#8211; </li> </ol></li> <li>分散性評価法 &#8211; その1:超音波スペクトロスコピーによる評価 &#8211; <ol> <li>超音波スペクトロスコピーによる評価概論 (濃厚系で使える唯一の粒度分布評価法)</li> <li>超音波スペクトロスコピーの原理</li> <li>超音波スペクトロスコピーを用いた分散性 (微粒子化過程) 評価と分散状態</li> <li>濃厚分散系の粒度分布評価方法とその実用例の紹介</li> </ol></li> <li>分散性評価法 &#8211; その2:自然沈降分析法ならびに遠心沈降分析法による評価 &#8211; <ol> <li>沈降分析法による粒子径分布評価 I (微粒子化の程度を高分解能の粒子径分散で見る!)</li> <li>沈降分析法による粒子径分布評価 II (微粒子化のし易さの程度を粒子表面の濡れ性 (<span class="caps">HDP</span>) で見る!)</li> <li>自然沈降分析法と遠心沈降分析法の原理</li> <li>自然沈降分析法ならびに遠心沈降分析法を用いた分散性評価の実例紹介</li> </ol></li> <li>分散性評価法 &#8211; その3:パルスNMRによる評価 &#8211; <ol> <li>パルスNMR法による界面特性評価と分散性との関係</li> <li>パルスNMR法の原理 &#8211; NMRで何を測って、何が分かるの? &#8211; </li> <li>パルスNMR法による分散性評価の実例紹介 &#8211; 超高感度な評価 &#8211; </li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第2部 濃厚分散系の分散安定性評価の基礎とその実際 &#8211; ゼータ電位を正しく使うコツ &#8211; </h4> <p>(2015年12月9日 12:50〜14:05)</p> <p> 濃厚分散系の分散安定性評価というと、従来、用いている溶媒で希釈してゼータ電位を測定し、25mV以上あるか否かを調べて安定性の指標とすることが多かった。しかし、このような単純な評価では多成分からなる実用系ではゼータ電位からの判断と食い違うケースも多々存在した。<br /> 本講では、濃厚系に直接適用可能な手法を2種類紹介する。また、ゼータ電位をパラメータとして用いると良いケース、適用の可否を判断する手法など、技術者の方々が実際に遭遇するである場面を想定して、実験例を紹介したい。</p> <ol> <li>分散安定化機構と濃厚系に適用可能な分散安定性評価法 <ol> <li>分散安定化機構とDLVO理論</li> <li>濃厚系の特徴と濃厚系に適用可能な分散安定性評価法概論</li> </ol></li> <li>分散安定性評価法 &#8211; その1:超音波スペクトロスコピーによる評価 &#8211; <ol> <li>超音波スペクトロスコピーとESA法による評価概論 (濃厚系で使える唯一の評価法)</li> <li>超音波スペクトロスコピーとESA法の原理</li> <li>超音波スペクトロスコピーを用いた分散安定性評価の実用例紹介</li> </ol></li> <li>分散安定性評価法 &#8211; その2:自然沈降分析法ならびに遠心沈降分析法による評価 &#8211; <ol> <li>自然沈降分析法ならびに遠心沈降分析法による安定性評価概論 <ol> <li>分散安定性の見える化</li> <li>沈降速度の評価</li> <li>ポットライフの見積りと実例</li> <li>粒子圧密過程の評価と凝集粒子の検出法</li> </ol></li> <li>沈降分析法による沈降速度評価</li> <li>沈降分析法によるポットライフの評価 &#8211; スラリーの寿命を予測する &#8211; </li> <li>自然沈降分析装置と遠心沈降分析装置の使い方と実例紹介</li> <li>ゼータ電位測定と沈降分析法の併用による評価 (ゼータ電位計を正しく使うコツとは?)</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第3部 沈降静水圧法・浸透圧測定法・直接観察法による評価の要点</h4> <p>(2015年12月9日 14:20〜15:35)</p> <p> 液中での粒子分散・凝集状態を評価する手法を、実際の測定例も交えながら、解説します。特に評価が難しい濃厚系 (高粒子濃度) のスラリーや多成分の粒子からなるスラリーについて、粒子集合状態をいかに評価し、実プロセスに応用していくかを解説します。沈降静水圧法・浸透圧測定法・直接観察法は全て我々が独自に開発した手法で、すでに様々な産業現場で活用されています。</p> <ol> <li>イントロダクション</li> <li>濃厚スラリー評価の必要性</li> <li>粒子の分散・凝集評価方法 <ol> <li>重力沈降・遠心沈降法</li> <li>沈降静水圧法</li> <li>浸透圧測定法 ーナノ粒子スラリーの評価法ー</li> <li>直接観察法</li> </ol></li> <li>スラリー評価に基づくプロセス制御の実例 <ol> <li>沈降法のスプレードライへの応用 ーセラミックスプレス成形の最適化ー</li> <li>スラリー特性に及ぼす微量添加物の影響</li> <li>多成分スラリーの評価 ーリチウムイオン電池正極材料スラリーを例にー</li> </ol></li> <li>まとめ</li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol> <h4>第4部 粘度・動的粘弾性測定による微粒子の分散・凝集状態評価</h4> <p>(2015年12月9日 15:45〜17:00)</p> <p> コロイド分散系、濃厚系スラリーの複雑な流動特性、均一/不均一、凝集、長期安定性など粒子の分散特性は一般的な粘度の評価では解明することができない。そこで近年粘弾性評価による粘性と弾性の同時測定による評価手法が注目を集めている。本講座では粘弾性測定の基本的な考え方からその応用例を実際のサンプル測定データと共に紹介する。</p> <ol> <li>粘度・動的粘弾性測定による微粒子の分散・凝集状態評価</li> <li>粘弾性測定とは <ol> <li>粘弾性・粘弾性体とは ~身近に存在する粘弾性物質~</li> <li>従来の粘度特性評価機とは ~回転粘度計の特徴と限界~</li> <li>粘弾性測定装置とは ~最新の粘弾性測定装置の特徴~</li> </ol></li> <li>粘弾性測定の基礎 <ol> <li>粘弾性測定の概要 ~回転測定と振動測定~</li> </ol></li> <li>回転 (静的) 測定の概要 <ol> <li>回転測定の概要 ~変形方法、粘弾性変数~ <ol> <li>ニュートン流動現象 ~粘度が一定?~</li> <li>ダイラタント現象 ~粘度が上昇?~</li> <li>シアシニング現象 ~粘度が下降?~</li> </ol></li> <li>回転測定評価例 <ol> <li>塗工性の評価 ~タレ性、レベリング性~</li> <li>塗膜形成過程の評価 ~塗布したサンプルが塗膜を形成するまで~</li> </ol></li> </ol></li> <li>振動 (動的) 測定の概要 <ol> <li>振動測定の概要 ~変形方法、レオロジー変数~</li> <li>スラリーサンプルの評価例 <ol> <li>粒子分散特性 ~均一分散?不均一分散?~</li> <li>長期分散特性 ~沈降する?沈降しない?~</li> </ol></li> </ol></li> <li>その他の評価事例 <ol> <li>パウダーの流動特性 ~さらさら?しっとり?~</li> <li>湿度特性 ~湿度変化による物性変化~</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6048"><span itemprop="name">武田 真一</span></a> 氏 <div>武田コロイドテクノ・コンサルティング株式会社</div> <div>代表取締役</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6048"><span itemprop="name">武田 真一</span></a> 氏 <div>武田コロイドテクノ・コンサルティング株式会社</div> <div>代表取締役</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5085"><span itemprop="name">森 隆昌</span></a> 氏 <div>法政大学 生命科学部 環境応用科学科</div> <div>教授</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5340"><span itemprop="name">宮本 圭介</span></a> 氏 <div>株式会社 アントンパール・ジャパン 粘弾性プロダクト</div> <div>プロダクトマネージャー</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>4階 第1グループ活動室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=18672&date=2015-12-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="47500">47500円</span> (税別) / 51,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=18672&date=2015-12-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-11-20T14:01:14+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="25000">25000円</span> (税別) / 27,000円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=18672&date=2015-12-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-11-20T14:01:14+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="25000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="47500円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=18672&date=2015-12-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-11-20T14:01:14+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 25,000円(税別) / 27,000円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 47,500円(税別) / 51,300円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 50,000円(税別) / 54,000円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 75,000円(税別) / 81,000円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=18672&date=2015-12-09&title=%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%B3%BB+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AE%E8%82%9D%E5%BF%83%E8%A6%81">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 微粒子凝縮 微粒子分散 粘弾性 Fri, 20 Nov 2015 05:00:00 +0000 admin 18672 at https://tech-seminar.jp:443 水系および有機溶媒系での(ナノ) 微粒子の分散安定化とその評価技術 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2015-08-24-%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE-%E3%83%8A%E3%83%8E-%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 水系および有機溶媒系での(ナノ) 微粒子の分散安定化とその評価技術</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~ハマカー定数 (凝集促進因子) とゼータ電位 (分散促進因子) の理解&amp;活用~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/784" rel="tag" title="分散技術">分散技術</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1394" rel="tag" title="有機溶媒">有機溶媒</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/16818/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=16818&date=2015-08-24&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%28%E3%83%8A%E3%83%8E%29+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/16818/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、水系および有機溶媒系の微粒子分散系を安定化させるための基礎から応用まで解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2015-08-24T10:30:00+09:00">2015年8月24日(月) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2015-08-24T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2015-08-24T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2015-08-24T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>水系および有機溶媒系における微粒子の電気泳動移動度の解析</li> <li>ゼータ電位の計算法および分散・凝集を定量的に決定するポテンシャル曲線の作成法</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 微粒子分散系の挙動はDLVO理論で解析できる。この理論に登場するハマカー定数 (凝集促進因子) とゼータ電位 (分散促進因子) について解説する。水系と有機分散系のそれぞれに対して、ゼータ電位を与える電気泳動移動度の測定と解釈および分散・凝集を定量的に決定するポテンシャル曲線の描き方の習得および分散系安定化のための戦略を徹底的に解説する。</p> <ol> <li>微粒子の集団は必ず凝集する</li> <li>分子間力による多数の分子の凝集体が微粒子である</li> <li>微粒子表面の分子は微粒子内部の分子に比べて高エネルギー状態にある</li> <li>微粒子集団の総表面積と表面エネルギー</li> <li>微粒子間の凝集力は分子間力に由来する</li> <li>分子間力とロンドンーファンデルワールス定数</li> <li>ハマカー定数が粒子の凝集を促進する</li> <li>ハマカー定数とロンドンーファンデルワールス定数</li> <li>代表的な物質のハマカー定数</li> <li>ハマカー定数に関する諸公式 <ol> <li>同種物質と異種物質</li> <li>媒質の効果</li> <li>微粒子の表面構造</li> </ol></li> <li>似た者同士が凝集する</li> <li>微粒子間力と表面張力</li> <li>微粒子間相互作用とポテンシャル曲線 <ol> <li>ポテンシャル曲線の山と谷</li> <li>エネルギーの尺度:熱エネルギー</li> <li>電位で測った熱エネルギー</li> </ol></li> <li>微粒子間力と微粒子の形状 <ol> <li>平板状粒子</li> <li>球</li> <li>円柱</li> </ol></li> <li>微粒子の表面電位とゼータ電位</li> <li>すべり面</li> <li>微粒子のゼータ電位が分散を促進する</li> <li>帯電微粒子周囲の拡散電気二重層</li> <li>電解質濃度と拡散電気二重層の厚さ</li> <li>微粒子の表面電荷と表面電位の関係:低電位の場合 <ol> <li>平板状粒子</li> <li>球</li> <li>円柱</li> </ol></li> <li>微粒子の表面電荷と表面電位の関係:高電位の場合</li> <li>電気泳動移動度の測定とゼータ電位</li> <li>電気泳動移動度とゼータ電位を結びつける式</li> <li>スモルコフスキーの式とヒュッケルの式</li> <li>電気泳動遅延効果とヘンリーの式</li> <li>緩和効果</li> <li>種々の理論の適用範囲</li> <li>液滴とエマルジョン</li> <li>高分子電解質</li> <li>柔らかい粒子</li> <li>濃厚系の電気泳動</li> <li>振動電場中の電気泳動:動的電気泳動</li> <li>濃厚系における動的電気泳動:ESA法とCVP法</li> <li>微粒子間の拡散電気二重層の重なりと静電反発力</li> <li>微粒子間の静電反発エネルギー</li> <li>微粒子間の静電反発エネルギーとファンデルワールス相互作用の和</li> <li>微粒子間の全相互作用エネルギーの計算:DLVO理論</li> <li>熱エネルギーに対応するハマカー定数 (10-21 J) とゼータ電位 (25mV)</li> <li>ポテンシャル曲線による凝集・分散の定量的評価</li> <li>ポテンシャル障壁の高さ</li> <li>シュルツ・ハーディの法則</li> <li>凝集確率の計算</li> <li>水系と有機溶媒系におけるDLVO理論</li> <li>水系に対するポテンシャル曲線の描き方</li> <li>有機溶媒系に対するポテンシャル曲線の描き方</li> <li>安定な微粒子分散系に必要なポテンシャル障壁の高さ</li> <li>微粒子分散系の安定性マップ</li> <li>凝集速度の計算</li> <li>ポテンシャル曲線の二次極小</li> <li>柔らかい微粒子の場合</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5661"><span itemprop="name">大島 広行</span></a> 氏 <div>東京理科大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>4F 第2特別講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=16818&date=2015-08-24&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%28%E3%83%8A%E3%83%8E%29+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=16818&date=2015-08-24&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%28%E3%83%8A%E3%83%8E%29+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-07-27T00:03:00+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=16818&date=2015-08-24&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%28%E3%83%8A%E3%83%8E%29+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-07-27T00:03:00+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=16818&date=2015-08-24&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%28%E3%83%8A%E3%83%8E%29+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-07-27T00:03:00+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=16818&date=2015-08-24&title=%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E7%B3%BB%E3%81%A7%E3%81%AE%28%E3%83%8A%E3%83%8E%29+%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 分散技術 有機溶媒 高分子微粒子 Sun, 26 Jul 2015 15:03:00 +0000 editor 16818 at https://tech-seminar.jp:443 微粒子の分析&評価 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2015-05-21-%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90-%E8%A9%95%E4%BE%A1 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> 2日間コース徹底解説セミナー</div> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 微粒子の分析&amp;評価</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">大阪府 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1427" rel="tag" title="充填">充填</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1269" rel="tag" title="測定">測定</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/512" rel="tag" title="界面分析">界面分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/280" rel="tag" title="非破壊検査">非破壊検査</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/16006/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=16006&date=2015-05-21&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%26%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/16006/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本コースは、微粒子分析&amp;磁化率測定の基礎と開発・評価・品質管理への応用と微粒子の表面・界面特性の評価とその実際のセミナーをセットにしたコースです。<br /> セット受講で特別割引にてご受講いただけます。<br /> <strong class="caution">2テーマ 通常受講料 : 92,340円(税込) → 2コース申込 割引受講料 76,950円(税込)</strong></p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2015-05-21T10:30:00+09:00">2015年5月21日(木) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2015-05-21T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2015-05-21T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2015-05-21T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> <li> <abbr class="dtstart" title="2015-05-22T10:30:00+09:00">2015年5月22日(金) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2015-05-22T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2015-05-22T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2015-05-22T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子・粉体に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>微粒子・粉体を扱う入門者、初心者、これから粉体を扱う方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粒子分析に関する基礎知識</li> <li>最新の粒子分析法</li> <li>微粒子の表面・界面特性</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <h4><a href="/node/16004">2015年5月21日 「微粒子分析&amp;磁化率測定の基礎と開発・評価・品質管理への応用」</a></h4> <p> 粒子の開発、製造の現場では様々な問題に直面する。例えば、粒子開発が滞る原因のひとつに、正確な分析ができていないことにある。粒子がどのような状態にあるか、表面修飾が均一にできているか、粒度分布だけでは品質のバラつきを評価できていないのではないか、などの疑問に対して“考える力”を養うため、本講座では基本的な粒子分析技術を紹介する。さらに、“磁化率による粒子評価法”など新しい技術についても紹介し、粒子開発や品質評価を加速させるヒントを提供する。</p> <ol> <li>はじめに <ol> <li>“分析する”意義について</li> <li>粒子を知るために必要な知識について</li> <li>どこまで分子でどこから粒子なのか</li> <li>分子を知るための分析化学はどこまで粒子に通用するか</li> <li>“物理”は粒子を知るために必要か</li> </ol></li> <li>粒子分析に必要な“物理”の基礎知識 <ol> <li>これだけは必要な“熱力学”</li> <li>静電引力は強い作用</li> <li>分散力 ― 無極性でも瞬間的に分極する!?-</li> <li>距離に依存する“力”</li> <li>系全体の安定性 自由エネルギーについて考える</li> <li>沈殿が生成する 化学平衡と自由エネルギー</li> <li>距離に依存する力と系全体に働くエネルギー</li> <li>分散性 界面張力、界面自由エネルギー</li> <li>粒子の特徴 ブラウン運動</li> </ol></li> <li>粒子分析に必要な“分析化学”の基礎知識 <ol> <li>“精度”と“確度”の違い</li> <li>“分かる”と“分ける” ―検出と分離-</li> <li>光を使った分析法 吸収と発光</li> <li>光を使った分析法 紫外、可視領域</li> <li>光を使った分析法 IRとラマン</li> <li>有機物の分析法 質量分析法とは?</li> <li>金属の分析法 誘導結合プラズマ発光・質量分析法</li> <li>金属の分析法 X線を使った分析の基礎</li> </ol></li> <li>粒子の分析法概論 <ol> <li>粒子の大きさと分析法の分類</li> <li>粒子の大きさ “流体力学半径”“面積径”“体積径”</li> <li>光学顕微鏡での粒子像観察</li> <li>光学顕微鏡の粒子像解析法</li> <li>走査型電子顕微鏡 (<span class="caps">SEM</span>) ・透過型電子顕微鏡 (<span class="caps">TEM</span>) での粒子評価</li> <li>原子間力顕微鏡 (<span class="caps">AFM</span>) での粒子形状評価</li> <li>原子間力顕微鏡のカンチレバーを使った結合力測定</li> <li>高濃度試料 (スラリー) の粒子径評価について</li> <li>多数粒子の粒径測定の考え方</li> <li>動的光散乱法による粒径測定法</li> <li>レーザー回折法による粒径測定法</li> <li>レーザー散乱検出による粒子ブラウン運動直接解析法</li> <li>着色溶液、着色粒子の測定について</li> <li>ナノメジャーRによる粒径測定の利点</li> <li>粒度分布では粒子材質の違いが分からない</li> <li>“粒子の違い”をどう定義するか</li> <li>粒子物性とその分析</li> <li>単一粒子の成分分析 (1) 電子顕微鏡下での元素分析</li> <li>単一粒子の成分分析 (2) 顕微ラマン測定</li> <li>単一粒子の成分分析 (3) 顕微IR測定</li> <li>単一粒子の成分分析 (4) x線を用いた分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (1) 燃焼による元素分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (2) 誘導結合プラズマ発光・質量分析法による金属元素の精密分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (3) ガスクロマトグラフィによる揮発成分分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (4) 高速液体クロマトグラフィによる有機成分の分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (5) ゲル濾過による粒子分離と分離後の分析</li> <li>多数粒子の物性測定 ゼータ電位測定</li> </ol></li> <li>磁化率を用いた粒子評価法 <ol> <li>磁化率とは</li> <li>磁化率による粒子評価の原理</li> <li>なぜ濡れ性など溶媒親和性を評価できるのか</li> <li>磁気泳動法による粒子体積磁化率測定</li> <li>粒子成分均一性評価</li> <li>細孔内に侵入した溶媒体積の測定</li> <li>ファンデーションの測定例</li> <li>細胞の測定例</li> <li>その他分析例の紹介</li> </ol></li> <li>粒子分析法を考える <ol> <li>ケース1 粒子径を知りたいとき 顕微鏡法?動的光散乱?</li> <li>ケース2 粒子表面の修飾量を知りたいとき</li> <li>ケース3 表面修飾の差を知りたいとき</li> <li>ケース4 粒子中の金属成分を知りたいとき</li> <li>ケース5 粒子の分散性を評価したいとき</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol> <h4><a href="/node/16005">2015年5月22日 「微粒子の表面・界面特性の評価とその実際」</a></h4> <p> 近年、エレクトロニクスメーカー等によって製品化されている多くの商品は、センサーに代表される電子材料だけに留まらず、磁性材料、液晶、有機EL、太陽電池、燃料電池、二次電池等、いずれも粉体を媒体中に分散させたスラリーを経て製品化される。しかし、使用されるスラリーは粒子濃度が高い故に光をプローブとする従来法では有用な情報を得ることができず、現場での問題解決に繋がらない場合が多い。本講では、まず、分散性・分散安定性の定義など界面特性が深く関与する現象やプロセスについて紹介し、そのあとで実用プロセスでの問題解決に繋がる応用面を網羅できるように実用例を挙げながら種々の界面特性評価法について説明を行う予定である。具体的には、実用粒子の分散制御やその評価法など、粉粒体のスラリーやペースト開発に役立つ最新評価手法について冒頭で解説し、さらに、分散性制御のポイントである粒子-溶媒界面特性やその評価法、とくに新規手法の出現が待たれていたナノ粒子の親・疎水性評価法について最近開発した実用的手法を紹介する。粉粒体について色々疑問をお持ちの初心者の方、粒子表面の親・疎水性評価、溶媒への親和性評価を行など先端的研究のなかでこれまであまり紹介されて来なかった界面特性にご興味をお持ちの方々に聴講して頂ければ幸いです。</p> <ol> <li>界面特性が関係する現象とプロセスとは? <ol> <li>界面特性が関与する現象とプロセス</li> <li>分散性と分散安定性の定義とは?</li> <li>分散性・分散安定性評価法概論-濃厚系のまま希釈せずに評価する最新手法-</li> <li>同じように作っても、特性はなぜ違うのか?<del>ロット間の差を見出す</del></li> <li>トラブルの原因は界面特性にあり?</li> <li>粉粒体を扱う上で大切な表面 (界面) 特性とその評価法概論</li> </ol></li> <li>界面特性評価法-その1:ゼータ電位とDLVO理論- <ol> <li>超音波スペクトロスコピーによる界面特性評価 (濃厚系で使えるゼータ電位評価法) <ol> <li>液中粒子の帯電現象-なぜ液中で帯電するの?-</li> <li>等電点・電荷零点・等酸点の違いは何?</li> <li>ゼータ電位と表面電荷はどこが違うの?</li> <li>種々のゼータ電位測定法</li> <li>超音波スペクトロスコピーの原理 (希釈せずに濃厚系のまま測定しよう)</li> <li>超音波スペクトロスコピーを用いた分散安定性評価</li> <li>濃厚分散系のゼータ電位と粒子径分布の比較</li> </ol></li> <li>遠心沈降分析法による評価 (ゼータ電位をパラメータとして使用可能か?その判定法) <ol> <li>遠心沈降分析法の原理-古くて新しい遠心沈降分析法-</li> <li>遠心沈降分析法を用いた分散性評価 <ol> <li>分散安定性の見える化、②沈降速度の評価、③ポットライフの見積りと実例、 ④粒子圧密過程の評価と凝集粒子の検出法</li> </ol></li> </ol></li> </ol></li> <li>界面特性評価法-その2:濡れ性 (親/疎水性、ハンセン溶解度パラメータ) とその評価法- <ol> <li>濡れ性・接触角・界面エネルギーと実用界面特性評価法</li> <li>電位差滴定法と粒子表面の酸・塩基的特性</li> <li>遠心沈降分析法による界面特性 (ハンセン溶解度パラメータ) の評価</li> <li>パルスNMR法を用いた界面特性評価法 <del>濡れ性・分散剤の吸着・競争吸着特性評価など実践的な使い方紹介</del></li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換<br /> 近年、エレクトロニクスメーカー等によって製品化されている多くの商品は、センサーに代表される電子材料だけに留まらず、磁性材料、液晶、有機EL、太陽電池、燃料電池、二次電池等、いずれも粉体を媒体中に分散させたスラリーを経て製品化される。しかし、使用されるスラリーは粒子濃度が高い故に光をプローブとする従来法では有用な情報を得ることができず、現場での問題解決に繋がらない場合が多い。本講では、まず、分散性・分散安定性の定義など界面特性が深く関与する現象やプロセスについて紹介し、そのあとで実用プロセスでの問題解決に繋がる応用面を網羅できるように実用例を挙げながら種々の界面特性評価法について説明を行う予定である。具体的には、実用粒子の分散制御やその評価法など、粉粒体のスラリーやペースト開発に役立つ最新評価手法について冒頭で解説し、さらに、分散性制御のポイントである粒子-溶媒界面特性やその評価法、とくに新規手法の出現が待たれていたナノ粒子の親・疎水性評価法について最近開発した実用的手法を紹介する。粉粒体について色々疑問をお持ちの初心者の方、粒子表面の親・疎水性評価、溶媒への親和性評価を行など先端的研究のなかでこれまであまり紹介されて来なかった界面特性にご興味をお持ちの方々に聴講して頂ければ幸いです。</li> </ul> </ol> <ol> <li>界面特性が関係する現象とプロセスとは? <ol> <li>界面特性が関与する現象とプロセス</li> <li>分散性と分散安定性の定義とは?</li> <li>分散性・分散安定性評価法概論-濃厚系のまま希釈せずに評価する最新手法-</li> <li>同じように作っても、特性はなぜ違うのか?<del>ロット間の差を見出す</del></li> <li>トラブルの原因は界面特性にあり?</li> <li>粉粒体を扱う上で大切な表面 (界面) 特性とその評価法概論</li> </ol></li> <li>界面特性評価法-その1:ゼータ電位とDLVO理論- <ol> <li>超音波スペクトロスコピーによる界面特性評価 (濃厚系で使えるゼータ電位評価法) <ol> <li>液中粒子の帯電現象-なぜ液中で帯電するの?-</li> <li>等電点・電荷零点・等酸点の違いは何?</li> <li>ゼータ電位と表面電荷はどこが違うの?</li> <li>種々のゼータ電位測定法</li> <li>超音波スペクトロスコピーの原理 (希釈せずに濃厚系のまま測定しよう)</li> <li>超音波スペクトロスコピーを用いた分散安定性評価</li> <li>濃厚分散系のゼータ電位と粒子径分布の比較</li> </ol></li> <li>遠心沈降分析法による評価 (ゼータ電位をパラメータとして使用可能か?その判定法) <ol> <li>遠心沈降分析法の原理-古くて新しい遠心沈降分析法-</li> <li>遠心沈降分析法を用いた分散性評価 <ol> <li>分散安定性の見える化、②沈降速度の評価、③ポットライフの見積りと実例、 ④粒子圧密過程の評価と凝集粒子の検出法</li> </ol></li> </ol></li> </ol></li> <li>界面特性評価法-その2:濡れ性 (親/疎水性、ハンセン溶解度パラメータ) とその評価法- <ol> <li>濡れ性・接触角・界面エネルギーと実用界面特性評価法</li> <li>電位差滴定法と粒子表面の酸・塩基的特性</li> <li>遠心沈降分析法による界面特性 (ハンセン溶解度パラメータ) の評価</li> <li>パルスNMR法を用いた界面特性評価法 <del>濡れ性・分散剤の吸着・競争吸着特性評価など実践的な使い方紹介</del></li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/8410"><span itemprop="name">河野 誠</span></a> 氏 <div>株式会社 カワノサイエンス </div> <div>取締役 / 研究開発部長</div> </div> </li> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6048"><span itemprop="name">武田 真一</span></a> 氏 <div>武田コロイドテクノ・コンサルティング株式会社</div> <div>代表取締役</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC">ドーンセンター</a> <ul> <li>2015年5月21日: <a href="/node/1800">ドーンセンター</a> 5F セミナー室1</li> <li>2015年5月22日: <a href="/node/1800">ドーンセンター</a> 4F 中会議室2</li> </ul> <meta itemprop="name" content="ドーンセンター" /> <meta itemprop="telephone" content="" /> <meta itemprop="url" content="" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="540-0008" /> <span itemprop="addressRegion">大阪府</span> <span itemprop="addressLocality">大阪市</span> <span itemprop="streetAddress">中央区大手前1丁目3-49</span> </div> <a href="/node/1800"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=大阪府大阪市中央区大手前1丁目3-49&amp;markers=大阪府大阪市中央区大手前1丁目3-49&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="ドーンセンターの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=16006&date=2015-05-21&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%26%E8%A9%95%E4%BE%A1">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="71250">71250円</span> (税別) / 76,950円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=16006&date=2015-05-21&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%26%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-07-24T16:13:17+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="40500">40500円</span> (税別) / 43,740円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=16006&date=2015-05-21&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%26%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-07-24T16:13:17+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="40500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="71250円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=16006&date=2015-05-21&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%26%E8%A9%95%E4%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-07-24T16:13:17+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 40,500円(税別) / 43,740円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 71,250円(税別) / 76,950円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 81,000円(税別) / 87,480円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 121,500円(税別) / 131,220円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul> <h4>割引対象セミナー</h4> <ul> <li> <a href="/node/16004">2015年5月21日 「微粒子分析&amp;磁化率測定の基礎と開発・評価・品質管理への応用」</a></li> </ul> <ul> <li> <a href="/node/16005">2015年5月22日 「微粒子の表面・界面特性の評価とその実際」</a></li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=16006&date=2015-05-21&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%26%E8%A9%95%E4%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 充填 測定 界面分析 非破壊検査 高分子微粒子 Thu, 30 Apr 2015 07:54:54 +0000 editor 16006 at https://tech-seminar.jp:443 ゼータ電位を理解して微粒子の分散・凝集を制御する https://tech-seminar.jp:443/seminar/2015-01-27-%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ゼータ電位を理解して微粒子の分散・凝集を制御する</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/14735/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=14735&date=2015-01-27&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/14735/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2015-01-27T10:30:00+09:00">2015年1月27日(火) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2015-01-27T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2015-01-27T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2015-01-27T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>ゼータ電位に関心のある研究者・技術者・開発部門・技術管理部門</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) の理解</li> <li>電気泳動移動度の解釈とゼータ電位計算法</li> <li>DLVO理論に基づく微粒子間相互作用のポテンシャル曲線の描き方と利用法</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 微粒子分散系をいかに安定化させるか、基礎から応用まで解説する。DLVO理論に登場するハマカー定数 (凝集促進因子) とゼータ電位 (分散促進因 子) が2つのキーワードである。ゼータ電位を与える電気泳動移動度の測定と解釈および分散・凝集を定量的に決定するポテンシャル曲線の描き方の習得および分散系安定化のための戦略を徹底的に解説する。</p> <ol> <li>微粒子の集団は必ず凝集する</li> <li>微粒子間の凝集力は分子間力に由来する</li> <li>ハマカー定数が粒子の凝集を促進する:代表的な物質のハマカー定数</li> <li>微粒子のゼータ電位が分散を促進する</li> <li>帯電微粒子周囲の拡散電気二重層</li> <li>微粒子の表面電荷と表面電位の関係</li> <li>電気泳動移動度の測定とゼータ電位</li> <li>電気泳動移動度とゼータ電位を結びつける式 <ol> <li>スモルコフスキーの式と ヒュッケルの式</li> <li>ヘンリーの式</li> <li>精度の高い式</li> </ol></li> <li>液滴とエマルジョン</li> <li>高分子電解質と柔らかい粒子</li> <li>濃厚系の電気泳動</li> <li>振動電場中の電気泳動:動的電気泳動</li> <li>濃厚系における動的電気泳動:ESA法とCVP法</li> <li>粒子間の静電反発エネルギー</li> <li>コロイド粒子間の相互作用エネルギーの計算:DLVO理論 <ol> <li>ポテンシャル曲線による凝集・分散の定量的評価</li> <li>シュルツ・ハーディの法則</li> <li>非水系におけるDLVO理論</li> <li>柔らかい粒子の場合</li> </ol></li> <ul> <li> 質疑応答</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5661"><span itemprop="name">大島 広行</span></a> 氏 <div>東京理科大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8C%BA%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6-PiO">大田区産業プラザ PiO</a> <p>6階 C会議室</p> <meta itemprop="name" content="大田区産業プラザ PiO" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3733-6600" /> <meta itemprop="url" content="http://www.pio-ota.jp/plaza/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="144-0035" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">大田区</span> <span itemprop="streetAddress">南蒲田1-20-20</span> </div> <a href="/node/1731"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都大田区南蒲田1-20-20&amp;markers=東京都大田区南蒲田1-20-20&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="大田区産業プラザ PiOの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=14735&date=2015-01-27&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=14735&date=2015-01-27&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-12-14T00:02:51+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=14735&date=2015-01-27&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-12-14T00:02:51+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=14735&date=2015-01-27&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B" /> <meta itemprop="validFrom" content="2015-12-14T00:02:51+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=14735&date=2015-01-27&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 分散分析 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Wed, 07 Jan 2015 09:29:55 +0000 editor 14735 at https://tech-seminar.jp:443 微粒子分析技術の基礎と開発・評価・品質管理への活用 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2014-12-04-%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 微粒子分析技術の基礎と開発・評価・品質管理への活用</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1427" rel="tag" title="充填">充填</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1269" rel="tag" title="測定">測定</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/280" rel="tag" title="非破壊検査">非破壊検査</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/14440/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=14440&date=2014-12-04&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/14440/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、基本的な粒子分析技術を紹介いたします。さらに、“磁化率による粒子評価法”など新しい技術についても紹介し、粒子開発や品質評価を加速させるヒントを提供いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2014-12-04T10:30:00+09:00">2014年12月4日(木) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2014-12-04T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2014-12-04T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2014-12-04T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粒子分析に関する基礎知識</li> <li>最新の粒子分析法</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 粒子の開発、製造の現場では様々な問題に直面する。例えば、粒子開発が滞る原因のひとつに、正確な分析ができていないことにある。粒子がどのような状態にあるか、表面修飾が均一にできているか、粒度分布だけでは品質のバラつきを評価できていないのではないか、などの疑問に対して“考える力”を養うため、本講座では基本的な粒子分析技術を紹介する。さらに、“磁化率による粒子評価法”など新しい技術についても紹介し、粒子開発や品質評価を加速させるヒントを提供する。</p> <ol> <li>はじめに <ol> <li>“分析する”意義について</li> <li>粒子分析のあらまし</li> </ol></li> <li>粒子径測定の方法 <ol> <li>粒子の大きさと分析法の分類</li> <li>粒子の大きさ“流体力学半径”“面積径”“体積径”</li> <li>粒子の“何を以て”大きさと言うか</li> <li>粒子の“いびつさ”はどう評価する?</li> <li>フラクタル次元による粒子評価</li> <li>光学顕微鏡での粒子像観察</li> <li>光学顕微鏡の粒子像解析法</li> <li>走査型電子顕微鏡 (<span class="caps">SEM</span>) ・透過型電子顕微鏡 (<span class="caps">TEM</span>) での粒子評価</li> <li>原子間力顕微鏡 (<span class="caps">AFM</span>) での粒子形状評価</li> <li>原子間力顕微鏡のカンチレバーを使った結合力測定</li> <li>高濃度試料 (スラリー) の粒子径評価について</li> <li>多数粒子の粒径測定の考え方</li> <li>動的光散乱法による粒径測定法</li> <li>レーザー回折法による粒径測定法</li> <li>レーザー散乱検出による粒子ブラウン運動直接解析法</li> <li>着色溶液、着色粒子の測定について</li> <li>ナノメジャーによる粒径測定の利点</li> </ol></li> <li>粒子物性の評価 (1) 成分分析 <ol> <li>粒度分布では粒子材質の違いが分からない</li> <li>粒度分布に潜む罠</li> <li>“粒子の違い”をどう定義するか</li> <li>粒子物性とその分析</li> <li>単一粒子の成分分析 (1) 電子顕微鏡下での元素分析</li> </ol></li> <li>,6 単一粒子の成分分析 (2) 顕微ラマン測定 <ol> <li>単一粒子の成分分析 (3) 顕微IR測定</li> <li>単一粒子の成分分析 (4) X線を用いた分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (1) 燃焼による元素分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (2) 誘導結合プラズマ発光・質量分析法による金属元素の精密分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (3) ガスクロマトグラフィによる揮発成分分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (4) 高速液体クロマトグラフィによる有機成分の分析</li> <li>多数粒子の成分分析 (5) ゲル濾過による粒子分離と分離後の分析</li> </ol></li> <li>粒子物性の評価 (2) その他の物性評価 <ol> <li>粒子の表面電荷 (ゼータ電位) による評価</li> <li>ゼータ電位とすべり面</li> <li>粒子の分子量測定 静的光散乱法</li> <li>磁化率による粒子評価法</li> </ol></li> <li>粒子物性の評価 (3) 磁化率を用いた粒子評価法 <ol> <li>磁化率とは</li> <li>樹脂、カーボン、シリカなど反磁性物質の磁化率測定の利点</li> <li>体積磁化率の加成性</li> <li>磁気泳動法による粒子体積磁化率測定</li> <li>粒子成分均一性評価</li> <li>粒子表面修飾の分子濃度、分子数測定</li> <li>細孔内に侵入した溶媒体積の測定</li> <li>ファンデーションのメーカー毎の比較例</li> <li>細胞の測定例</li> <li>今後の展開について</li> </ol></li> <li>粒子の振る舞い <ol> <li>分子が粒子になると何が違うのか</li> <li>“界面”という謎の領域に踏み込む</li> <li>粒子表面の吸着第一層は“粒子”なのか</li> <li>粒子が相互に与える影響</li> <li>ギブスエネルギーで粒子の安定性を考える</li> <li>界面自由エネルギー</li> <li>粒子径と表面の影響の関係 (比表面積)</li> <li>粒子が分散するとはどんな状況か</li> <li>界面活性剤の役割</li> </ol></li> <li>機能性多孔質粒子 (HPLC充填剤) を例として <ol> <li>HPLC充填剤という製品について</li> <li>機能として求められる事 (表面積、表面保持力、分子認識能)</li> <li>溶質分子を保持するための考え方と表面修飾のあり方</li> <li>溶媒と充填剤粒子表面の相性 (濡れ性)</li> <li>ロットぶれ 原因の追究</li> </ol></li> <li>粒子開発における粒子分析の役割 <ol> <li>粒子を知ることの難しさ 表面官能基の測定</li> <li>分析を駆使すれば粒子開発が加速する</li> <li>数値として品質を評価できるメリット</li> <li>新しい粒子分析法とその活用</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/8410"><span itemprop="name">河野 誠</span></a> 氏 <div>株式会社 カワノサイエンス </div> <div>取締役 / 研究開発部長</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>6F 中会議室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=14440&date=2014-12-04&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=14440&date=2014-12-04&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-11-17T12:23:44+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=14440&date=2014-12-04&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-11-17T12:23:44+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=14440&date=2014-12-04&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-11-17T12:23:44+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名様以上でお申込みの場合、<br /> 1名あたり 22,500円(税別) / 24,300円(税込) で受講いただけます。 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 42,750円(税別) / 46,170円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 48,600円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 72,900円(税込)</li> </ul></li> <li>受講者全員が会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による複数名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=14440&date=2014-12-04&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%81%A8%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%BB%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%83%BB%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 充填 測定 非破壊検査 高分子微粒子 Mon, 17 Nov 2014 03:23:44 +0000 editor 14440 at https://tech-seminar.jp:443 スラリー取り扱いの勘どころ https://tech-seminar.jp:443/seminar/2014-08-05-%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> スラリー取り扱いの勘どころ</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~粒子の分散制御および評価の観点から~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/35" rel="tag" title="ぬれ性 (wettability)">ぬれ性 (wettability)</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1220" rel="tag" title="スラリー">スラリー</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/872" rel="tag" title="界面活性剤">界面活性剤</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/13479/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=13479&date=2014-08-05&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/13479/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2014-08-05T10:30:00+09:00">2014年8月5日(火) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2014-08-05T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2014-08-05T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2014-08-05T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>スラリー中の粒子分散状態に関する基礎的な知識</li> <li>様々なスラリー評価法に関する知識とデータの解釈</li> <li>スラリーを取り扱う上でのトラブル例や解決指針など</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 固液分散系スラリーを取り扱うプロセスは、各種材料プロセス、製薬、食品、排水処理、リチウムイオン電池電極製造といった幅広い分野に存在します。<br /> スラリーの特性が最終製品の品質と密接な関係にあることは経験的に広く知られていますが、特性評価の明確な基準が存在するわけではないため、プロセスごとに試行錯誤を繰り返すことがほとんどです。<br /> また、せっかく調製法を確立したはずなのに、日によって全く異なる特性を持つスラリーができ上がることも珍しくありません。<br /> そこで本セミナーでは、粒子の分散制御および分散状態の評価について、その手法、分散安定性に影響を及ぼす様々な要因などの基礎的な内容から、実例を用いた種々のスラリー特性評価、適切な分散剤の選定などの応用的な内容、また、最新動向について紹介します。</p> <ol> <li>スラリーに関する基礎知識 <ol> <li>スラリーとは? (スラリーの定義)</li> <li>微粒子をスラリーとして取り扱うプロセスとその理由</li> <li>なぜスラリーの取り扱いで問題が発生するのか</li> <li>分散状態変化の一例</li> </ol></li> <li>スラリー調製技術と粒子の分散・凝集の原理 <ol> <li>種々のスラリー調製技術</li> <li>粒子表面と媒液の親和性 <ol> <li>濡れ性</li> <li>粒子の帯電</li> <li>界面活性剤の添加</li> </ol></li> <li>粒子間に働く相互作用 <ol> <li>粒子間引力</li> <li>静電反発力</li> <li>ゼータ電位</li> <li>DLVO理論</li> <li>粒子間ポテンシャルと粒子の分散・凝集</li> <li>粒子間力に影響を及ぼす因子</li> </ol></li> <li>分散剤の添加 <ol> <li>分散剤添加時の分散メカニズム</li> <li>分散剤の選定法</li> <li>分散剤の吸着量測定</li> </ol></li> </ol></li> <li>スラリー評価の重要性 <ol> <li>プロセスで重要なスラリー特性の違い</li> <li>スラリー評価の現状</li> <li>スラリー特性に影響を及ぼす因子</li> </ol></li> <li>スラリーの流動特性と評価 <ol> <li>流動挙動の種類 (流動曲線)</li> <li>流動性評価法</li> <li>流動性評価の実例 <ol> <li>流動特性評価結果</li> <li>使用機器による評価結果の違い</li> <li>使用機器による違いの補正</li> </ol></li> <li>見かけ粘度と最終充填率</li> </ol></li> <li>スラリーの分散状態および充填特性評価 <ol> <li>重力、遠心沈降による評価 <ol> <li>重力、遠心沈降試験の測定原理</li> <li>試験結果の実例</li> </ol></li> <li>沈降静水圧法による評価 <ol> <li>沈降静水圧法の原理</li> <li>測定結果の実例と結果から予測できるスラリー特性</li> <li>見かけ質量流束比と最終充填率</li> </ol></li> <li>粒子径分布測定による評価 <ol> <li>様々な粒子径分布測定法とその問題</li> <li>測定結果の実例</li> <li>高濃度スラリーの粒子径分布直接測定</li> </ol></li> <li>堆積層の流動性評価 <ol> <li>堆積層の流動性と固化</li> <li>粒子堆積モデルと堆積層の固化過程</li> <li>堆積層固化開始時間</li> <li>積層の固化防止</li> </ol></li> <li>その他の分散状態評価法</li> </ol></li> <li>スラリーの分散状態および充填特性評価の実例 <ol> <li>分散剤添加スラリー中の溶存イオンの影響</li> <li>スラリー特性の経時変化 <ol> <li>スラリー中の分散剤の状態</li> <li>分散剤の吸着形態の評価法</li> <li>分散剤の吸着形態が分散安定性に及ぼす影響</li> <li>スラリーの分散状態の変化を防止するには</li> </ol></li> <li>非水系スラリーの評価 (リチウムイオン二次電池電極材料を例として)</li> <li>多成分系スラリーの評価 (リチウムイオン二次電池電極材料を例として)</li> </ol></li> <li>まとめと今後の展望、応用例</li> </ol> <ul> <li>質疑応用・名刺交換</li> </ul></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/8993"><span itemprop="name">佐藤根 大士</span></a> 氏 <div>兵庫県立大学 大学院 工学研究科 化学工学専攻 </div> <div>准教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>4F 第1グループ活動室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=13479&date=2014-08-05&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42750">42750円</span> (税別) / 46,170円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=13479&date=2014-08-05&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-06-27T19:28:59+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="22500">22500円</span> (税別) / 24,300円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=13479&date=2014-08-05&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-06-27T19:28:59+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="22500円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42750円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=13479&date=2014-08-05&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-06-27T19:28:59+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名同時申込みで1名分無料 <ul> <li>1名あたり定価半額の22,500円(税別) / 24,300円 (税込)</li> <li>2名様ともS&amp;T会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=13479&date=2014-08-05&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8B%98%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ぬれ性 (wettability) スラリー ゼータ電位 分散分析 微粒子分散 界面活性剤 Fri, 27 Jun 2014 10:27:34 +0000 editor 13479 at https://tech-seminar.jp:443 有機溶媒中における微粒子の分散技術とゼータ電位・粒径分布の測定テクニック https://tech-seminar.jp:443/seminar/2014-04-09-%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%83%BB%E7%B2%92%E5%BE%84%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 有機溶媒中における微粒子の分散技術とゼータ電位・粒径分布の測定テクニック</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1394" rel="tag" title="有機溶媒">有機溶媒</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1651" rel="tag" title="溶媒">溶媒</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1159" rel="tag" title="溶解パラメータ (SP値)">溶解パラメータ (SP値)</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/12235/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=12235&date=2014-04-09&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%83%BB%E7%B2%92%E5%BE%84%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/12235/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、微粒子分散の基礎から解説し、微粒子分散の評価、うまく分散させるポイントについてDLVO理論やゼータ電位を通して解説いたします。また、溶解パラメータの基礎と適用例について解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2014-04-09T13:00:00+09:00">2014年4月9日(水) 13時00分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2014-04-09T13:00:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2014-04-09T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2014-04-09T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子分散に関連する技術者・研究者 <ul> <li>医薬品</li> <li>化学品・化学原料</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>塗料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金</li> <li>セラミックス</li> <li>肥料 など</li> </ul></li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>微粒子分散の基礎</li> <li>微粒子分散の評価</li> <li>微粒子分散のポイント</li> <li>溶解パラメータの基礎</li> <li>溶解パラメータの適用例</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 水系での微粒子の分散について、いかにして微粒子をうまく分散させるかをDLVO理論やゼータ電位を通して解説する。<br /> 何故、非水系では分散させにくいのかについて水系と対比させて考えてみる。立体障害効果の重要性について解説する。<br /> 分散性をいかにして評価するかは大事な問題である。研究事例を交えながら、これらの問題について解決策を述べる。<br /> 溶解パラメータとその適用例について触れる。</p> <ol> <li>水系での微粒子の分散 &#8211; DLVO理論 &#8211; <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>微粒子分散の重要性</li> <li>ゼータ電位の意味するもの</li> </ol></li> <li>界面活性剤の吸着による微粒子の分散</li> <li>親水性高分子物質の吸着による微粒子の分散</li> <li>水系での分散の研究事例 <ol> <li>マグネタイトの分散</li> <li>アルミナの分散</li> </ol></li> <li>分散性の評価 <ol> <li>粒度分布の測定と表し方</li> <li>流体のレオロジー</li> <li>分散性をいかにして評価するのか?</li> </ol></li> <li>有機溶媒中での微粒子の分散 &#8211; 立体障害効果 &#8211; <ol> <li>微粒子の分散・凝集の要因</li> <li>有機溶媒中では微粒子の分散は何故むつかしいのか</li> <li>立体障害効果</li> </ol></li> <li>有機溶媒中での分散の研究事例 <ol> <li>γ-ヘマタイトの分散</li> <li>チタン酸バリウムの分散</li> </ol></li> <li>溶解パラメーターによる分散評価</li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6263"><span itemprop="name">芝田 隼次</span></a> 氏 <div>関西大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>4F 第1特別講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=12235&date=2014-04-09&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%83%BB%E7%B2%92%E5%BE%84%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="38000">38000円</span> (税別) / 41,040円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=12235&date=2014-04-09&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%83%BB%E7%B2%92%E5%BE%84%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-15T16:52:32+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="20000">20000円</span> (税別) / 21,600円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=12235&date=2014-04-09&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%83%BB%E7%B2%92%E5%BE%84%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-15T16:52:32+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="20000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="38000円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=12235&date=2014-04-09&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%83%BB%E7%B2%92%E5%BE%84%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-15T16:52:32+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名同時申込みで1名分無料 <ul> <li>1名あたり定価半額の20,000円(税別) / 21,600円 (税込)</li> <li>2名様ともS&amp;T会員登録をしていただいた場合に限ります。</li> <li>同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。</li> <li>3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。</li> <li>受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。</li> <li>請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。<br /> 申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。</li> <li>他の割引は併用できません。</li> </ul></li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=12235&date=2014-04-09&title=%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%AA%92%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%83%BB%E7%B2%92%E5%BE%84%E5%88%86%E5%B8%83%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 微粒子凝縮 微粒子分散 有機溶媒 溶媒 溶解パラメータ (SP値) Sat, 15 Feb 2014 07:48:39 +0000 admin 12235 at https://tech-seminar.jp:443 ナノ粒子の分散・凝集機構とゼータ電位測定、分散安定性の評価方法 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2014-01-21-%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ナノ粒子の分散・凝集機構とゼータ電位測定、分散安定性の評価方法</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1116" rel="tag" title="凝集">凝集</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/784" rel="tag" title="分散技術">分散技術</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/11212/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=11212&date=2014-01-21&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/11212/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2014-01-21T10:30:00+09:00">2014年1月21日(火) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2014-01-21T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2014-01-21T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2014-01-21T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者</li> <li>粉体に関連する中堅技術開発者・新規開発企画担当者</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>分子間力およびナノ粒子間力</li> <li>電気泳動測定法</li> <li>ハマカー定数とゼータ電位</li> <li>DLVO理論</li> <li>ポテンシャル曲線によるナノ粒子分散系の安定性評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-back-knowledge"> <h3 class="field-label">予備知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>大学初年度程度の物理化学</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p>ナノ粒子分散系の安定性はDerjaguin &#8211; Landau &#8211; Verwey &#8211; Overbeek (<span class="caps">DLVO</span>) 理論をもとに定量的に評価される。この理論のキーワードはゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) である。これら2つのパラメータの求め方を含めてDLVO理論の徹底理解をめざす。</p> <ol> <li>界面電気現象とゼータ電位 <ol> <li>ナノ粒子の表面電荷と表面電位</li> <li>ナノ粒子周囲の拡散電気二重層</li> </ol></li> <li>電気泳動移動度の測定 <ol> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) の求め方</li> <li>Smoluchowskiの式、Huckelの式、Henryの式</li> <li>緩和効果を考慮した式</li> <li>液滴、高分子電解質、柔らかい粒子 (高分子で覆われた粒子) の電気泳動</li> </ol></li> <li>分散系の安定性を評価する方法 <ol> <li>ナノ粒子間のファンデルワールス相互作用:ハマカー定数 (凝集促進因子)</li> <li>ナノ粒子間の静電相互作用</li> <li>DLVO理論</li> </ol></li> <ul> <li>質疑応答・名刺交換等</li> </ul> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A024%E3%83%93%E3%83%AB">タイム24ビル</a> <p>4F 研修室</p> <meta itemprop="name" content="タイム24ビル" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5531-0024" /> <meta itemprop="url" content="http://www.tokyo-bigsight.co.jp/time/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="135-8073" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">江東区</span> <span itemprop="streetAddress">青海2丁目4-32</span> </div> <a href="/node/2361"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都江東区青海2丁目4-32&amp;markers=東京都江東区青海2丁目4-32&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="タイム24ビルの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/rdsc.co.jp">株式会社 R&amp;D支援センター</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=11212&date=2014-01-21&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="47600">47600円</span> (税別) / 49,980円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/rdsc.co.jp/seminar?id=11212&date=2014-01-21&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T21:09:50+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>割引特典について</h3> <ul> <li>R&amp;D支援センターからの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。 <ul> <li>1名でお申込みいただいた場合、1名につき47,250円 (税込)</li> <li>2名同時にお申し込みいただいた場合、2名で49,980円 (税込)</li> <li>案内登録をされない方は、1名につき49,980円 (税込)</li> </ul></li> </ul> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=11212&date=2014-01-21&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> ゼータ電位 凝集 分散分析 分散技術 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Mon, 21 Oct 2013 18:56:38 +0000 editor 11212 at https://tech-seminar.jp:443 スラリーの設計,評価,分散技術と条件の最適化 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2013-07-25-%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88-%E8%A9%95%E4%BE%A1-%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> スラリーの設計,評価,分散技術と条件の最適化</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1220" rel="tag" title="スラリー">スラリー</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/784" rel="tag" title="分散技術">分散技術</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/872" rel="tag" title="界面活性剤">界面活性剤</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/9965/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=9965&date=2013-07-25&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%2C%E8%A9%95%E4%BE%A1%2C%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/9965/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、高品質なスラリーを調製するための分散・安定化技術を解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2013-07-25T10:30:00+09:00">2013年7月25日(木) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2013-07-25T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2013-07-25T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2013-07-25T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>以下、関連企業の技術者、研究者 <ul> <li>界面化学</li> <li>化粧品</li> <li>食品</li> <li>印刷 (インク・塗料・トナー)</li> <li>薬品 など</li> </ul></li> <li>水系および非水系における微粒子を扱っている技術者</li> <li>微粒子分散を基礎から学びたい方</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>スラリーの分散・凝集の基礎</li> <li>スラリーの最適化</li> <li>粒子の調製方法</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 本セミナーでは、高品質なスラリーを調製するための分散・安定化技術を解説します。<br /> はじめに、スラリー中に含まれる粒子について、測定方法による様々な粒子径や粒子間に働く付着力や反発力などの基礎知識について概説した後、吸着に関する一般的な理論、スラリーの分散性の一般的な評価方法である沈降法や粒度分布測定、および、ゼータ電位測定法について解説します。<br /> 次に、スラリー中に含まれる粒子、特に球状粒子についてポリマーとシリカの調製方法を詳解し、最後に、スラリーの分散・安定化に対するいくつかの事例について、吸着による粒子表面の制御だけでなく、溶媒の影響や攪拌などの機械的な混合操作の影響についても、分かりやすく解説します。 <ol> <li>はじめに (本セミナーの概要)</li> <li>粒子と分散・凝集の基礎知識 <ol> <li>粉体とは? (固体でありながら固体でない)</li> <li>粒子の大きさ (様々な粒子径)</li> <li>粒子間に働く付着力</li> <li>流動特性 (粉の流れやすさの理論)</li> <li>DLVO理論の基礎 (スラリー安定性の基礎理論)</li> </ol></li> <li>スラリー中の粒子分散の設計および評価方法 <ol> <li>スラリーとコロイド</li> <li>粒子表面と溶媒との親和性 (水系・有機溶媒系)</li> <li>界面活性剤,水溶性高分子の吸着</li> <li>微粒子沈降法 (市販装置の紹介と簡易測定法)</li> <li>ゼータ電位の測定 (水系・有機溶媒系)</li> </ol></li> <li>粒子の調製方法 <ol> <li>高分子ミクロスフェアーの調製</li> <li>単分散シリカ粒子の調製</li> <li>コーティングによる粒子表面の改質方法</li> </ol></li> <li>スラリーの分散・安定の最適化技術 <ol> <li>粒子の帯電による分散効果</li> <li>有機溶媒中に含まれる微量水のゼータ電位への影響</li> <li>高分子の吸着による分散効果</li> <li>攪拌操作よる容器形状の影響</li> <li>ビーズミルによるスラリーの分散効果</li> </ol></li> <li>おわりに (まとめと今後の展望)</li> </ol></p> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5059"><span itemprop="name">木俣 光正</span></a> 氏 <div>山形大学 学術研究院 システム創成工学分野</div> <div>教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E9%A4%A8">連合会館</a> <p>402</p> <meta itemprop="name" content="連合会館" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3253-1771" /> <meta itemprop="url" content="http://rengokaikan.jp/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="101-0062" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">千代田区</span> <span itemprop="streetAddress">神田駿河台三丁目2-11</span> </div> <a href="/node/1730"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都千代田区神田駿河台三丁目2-11&amp;markers=東京都千代田区神田駿河台三丁目2-11&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="連合会館の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=9965&date=2013-07-25&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%2C%E8%A9%95%E4%BE%A1%2C%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42667">42667円</span> (税別) / 44,800円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=9965&date=2013-07-25&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%2C%E8%A9%95%E4%BE%A1%2C%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T21:05:43+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="35667">35667円</span> (税別) / 37,450円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=9965&date=2013-07-25&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%2C%E8%A9%95%E4%BE%A1%2C%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T21:05:43+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="35667円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42667円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=9965&date=2013-07-25&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%2C%E8%A9%95%E4%BE%A1%2C%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T21:05:43+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名で参加の場合、1名につき 7,350円割引</li> <li>3名で参加の場合、1名につき 10,500円割引 (同一法人に限ります)</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=9965&date=2013-07-25&title=%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%2C%E8%A9%95%E4%BE%A1%2C%E5%88%86%E6%95%A3%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> スラリー ゼータ電位 分散分析 分散技術 微粒子分散 界面活性剤 Sat, 22 Jun 2013 10:50:21 +0000 editor 9965 at https://tech-seminar.jp:443 ゼータ電位および微粒子の分散・凝集の理解と粒子間の相互作用制御 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2013-04-22-%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%B2%92%E5%AD%90%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ゼータ電位および微粒子の分散・凝集の理解と粒子間の相互作用制御</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/8739/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=8739&date=2013-04-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%B2%92%E5%AD%90%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/8739/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、ゼータ電位の基礎から解説し、分散系の安定性の定量評価について詳解いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2013-04-22T10:30:00+09:00">2013年4月22日(月) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2013-04-22T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2013-04-22T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2013-04-22T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者 <ul> <li>医薬品</li> <li>食品</li> <li>化粧品</li> <li>セラミックス</li> <li>トナー</li> <li>肥料</li> <li>化学原料</li> <li>電子材料</li> <li>金属材料</li> <li>電池材料</li> <li>粉末治金 など</li> </ul></li> <li>ゼータ電位に関心のある研究者・技術者・開発部門・技術管理部門</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>ゼータ電位の基礎</li> <li>分散系の安定性評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-back-knowledge"> <h3 class="field-label">予備知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>大学の初等物理化学を習得したレベル</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 不安定な微粒子分散系をいかに安定化するか、基礎から応用まで解説する。Hamaker定数 (凝集促進因子) とゼータ電位 (分散促進因子) が2つのKey Wordである。<br /> ゼータ電位を与える電気泳動移動度の測定と解釈および分散・凝集を決定するポテンシャル曲線を基にした分散系の安定性評価法について徹底的に解説する。 <ol> <li>微粒子の集団はなぜ凝集するのか</li> <li>微粒子間の凝集力は何に由来するのか</li> <li>凝集の度合いはHamaker定数 (凝集促進因子) に比例する:代表的な物質のHamaker定数</li> <li>帯電した微粒子周囲の拡散電気二重層</li> <li>粒子の表面電荷と表面電位の関係</li> <li>電気泳動測定とゼータ電位 (分散促進因子)</li> <li>ゼータ電位から何がわかるか</li> <li>電気泳動移動度とゼータ電位を結びつける式 <ol> <li>Smoluchowskiの式とHückelの式</li> <li>Henryの式</li> <li>精度の高い式</li> </ol></li> <li>液滴とエマルジョン</li> <li>高分子電解質と柔らかい粒子</li> <li>濃厚系の電気泳動</li> <li>振動電場中の電気泳動:動的電気泳動</li> <li>濃厚系における動的電気泳動:ESA法とCVP法</li> <li>粒子間の静電反発エネルギー</li> <li>コロイド粒子間の相互作用エネルギーの計算:DLVO理論 <ol> <li>ポテンシャル曲線の意味と凝集・分散</li> <li>シュルツーハーディの法則</li> <li>柔らかい粒子の場合</li> </ol></li> </ol></p> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/5661"><span itemprop="name">大島 広行</span></a> 氏 <div>東京理科大学</div> <div>名誉教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>第3講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=8739&date=2013-04-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%B2%92%E5%AD%90%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42667">42667円</span> (税別) / 44,800円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8739&date=2013-04-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%B2%92%E5%AD%90%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T21:01:08+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="35667">35667円</span> (税別) / 37,450円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8739&date=2013-04-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%B2%92%E5%AD%90%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T21:01:08+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="35667円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42667円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8739&date=2013-04-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%B2%92%E5%AD%90%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T21:01:08+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名で参加の場合、1名につき 7,350円割引</li> <li>3名で参加の場合、1名につき 10,500円割引 (同一法人に限ります)</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=8739&date=2013-04-22&title=%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%B2%92%E5%AD%90%E9%96%93%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> ゼータ電位 分散分析 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Sat, 16 Feb 2013 18:51:38 +0000 editor 8739 at https://tech-seminar.jp:443 金属ナノ粒子のコロイド化学・分散とその溶液調製テクニック https://tech-seminar.jp:443/seminar/2013-04-12-%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%88%86%E6%95%A3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E8%AA%BF%E8%A3%BD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> 安定な!</div> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 金属ナノ粒子のコロイド化学・分散とその溶液調製テクニック</h1> </div> <div class="field field-seminar-subtitle"> <span class="subtitle">~分散液・溶液、評価、表面処理と分散安定化のトリビア~</span> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/118" rel="tag" title="表面処理">表面処理</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/784" rel="tag" title="分散技術">分散技術</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/872" rel="tag" title="界面活性剤">界面活性剤</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1740" rel="tag" title="金属ナノ粒子">金属ナノ粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/8090/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=8090&date=2013-04-12&title=%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%88%86%E6%95%A3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E8%AA%BF%E8%A3%BD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/8090/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、 金属ナノ粒子の実用化の新しい知識と開発のヒントや、さまざまな事例、それらの分散・安定化の評価まで、わかりやすく解説いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2013-04-12T10:30:00+09:00">2013年4月12日(金) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2013-04-12T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2013-04-12T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2013-04-12T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>金属ナノ粒子の化学合成法</li> <li>金属ナノ粒子のサイズ制御法、形状制御法</li> <li>保護剤分子の設計</li> <li>ナノ粒子の微細構造解析法</li> <li>分散安定化の基礎</li> <li>インク化・ペースト化の機器、添加剤選択の指針</li> <li>ナノ粒子の焼結指針の獲得法</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 本講演では、金属ナノ粒子をターゲットとし、その分散液・溶液の安定な調製テクニック、表面処理と分散安定化の必須事項とトリビア、さらにその奥に隠れるコロイド化学の学問的知見を分かりやすく解説し、金属ナノ粒子の実用化を目指す研究者に新しい知識と開発のヒントを与えることを目的としています。<br /> 特に、その合成法について概略を俯瞰し、それぞれのキーポイントを示すと同時に、ナノ粒子の保護システムの例示、ナノ粒子の安定な処理手法の事例を紹介するとともに、さまざまなナノ粒子自体の評価とならんでそれらの分散・安定化の評価などに光をあてて説明します。 <ol> <li>金属ナノ粒子の概略 <ol> <li>金属ナノ粒子の分類</li> <li>金属ナノ粒子の合成法の概略</li> <li>金属ナノ粒子の応用例</li> </ol></li> <li>金属ナノ粒子の分散・安定化とその評価 <ol> <li>金属ナノ粒子を安定に保護する保護剤システム <ol> <li>有機酸保護</li> <li>高分子保護</li> <li>界面活性剤保護</li> <li>金属配位化合物による保護</li> </ol></li> <li>安定分散のためのコロイド化学</li> <li>安定に濃縮するための技術</li> <li>ナノ粒子を取りだすための手法</li> <li>ナノ粒子の再分散技術</li> <li>金属ナノ粒子の長期分散安定性の評価</li> <li>ナノ粒子の評価法 <ol> <li>粒子径</li> <li>形状</li> <li>分散性</li> <li>安定性</li> <li>保護能</li> </ol></li> </ol></li> <li>金属ナノ粒子の詳細解析 <ol> <li>電子顕微鏡 <ol> <li><span class="caps">TEM</span></li> <li><span class="caps">SEM</span></li> <li>付属設備</li> </ol></li> <li>物理化学的評価</li> <li>ゼータ電位測定</li> <li>分散評価</li> <li>光による粒子径評価</li> </ol></li> <li>金属ナノ粒子の応用とコロイド化学テクニック <ol> <li>導電ペースト <ol> <li>粉末化</li> <li>再分散</li> <li>ペースト化</li> <li>評価</li> </ol></li> <li>触媒 <ol> <li>微細構造制御</li> <li>微細構造評価</li> <li>分散安定化</li> <li>担持</li> <li>触媒評価</li> </ol></li> <li>光材料 <ol> <li>透明性</li> <li>ナノ粒子の形状</li> </ol></li> <li>医療材料 <ol> <li>大きさ制御</li> <li>分散安定化</li> </ol></li> </ol></li> <li>表面が切り拓く新しいナノ粒子設計 <ol> <li>新規保護剤設計</li> <li>目的に応じた保護剤とは?</li> <li>高分子保護の利点</li> <li>リガンド保護の特色</li> </ol></li> </ol></p> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/6806"><span itemprop="name">米澤 徹</span></a> 氏 <div>北海道大学 大学院工学院 マテリアル設計講座 表界面微細構造研究室</div> <div>教授</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8C%BA%E6%B0%91%E4%BC%9A%E9%A4%A8-%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8A%E3%81%82%E3%82%93">品川区立総合区民会館 きゅりあん</a> <p>5F 第1講習室</p> <meta itemprop="name" content="品川区立総合区民会館 きゅりあん" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5479-4100" /> <meta itemprop="url" content="http://www.shinagawa-culture.or.jp" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="140-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">品川区</span> <span itemprop="streetAddress">東大井5丁目18-1</span> </div> <a href="/node/1729"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;markers=東京都品川区東大井5丁目18-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="品川区立総合区民会館 きゅりあんの地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=8090&date=2013-04-12&title=%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%88%86%E6%95%A3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E8%AA%BF%E8%A3%BD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42667">42667円</span> (税別) / 44,800円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8090&date=2013-04-12&title=%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%88%86%E6%95%A3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E8%AA%BF%E8%A3%BD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-02-20T23:50:19+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="35667">35667円</span> (税別) / 37,450円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8090&date=2013-04-12&title=%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%88%86%E6%95%A3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E8%AA%BF%E8%A3%BD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-02-20T23:50:19+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="35667円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42667円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8090&date=2013-04-12&title=%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%88%86%E6%95%A3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E8%AA%BF%E8%A3%BD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF" /> <meta itemprop="validFrom" content="2017-02-20T23:50:19+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名で参加の場合、1名につき 7,350円割引</li> <li>3名で参加の場合、1名につき 10,500円割引 (同一法人に限ります)</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=8090&date=2013-04-12&title=%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%88%86%E6%95%A3%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E8%AA%BF%E8%A3%BD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> 表面処理 ゼータ電位 分散技術 界面活性剤 金属ナノ粒子 Thu, 06 Dec 2012 13:30:33 +0000 editor 8090 at https://tech-seminar.jp:443 微粒子磁化率の測定方法とその活用技術 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2013-02-20-%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%A3%81%E5%8C%96%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> 微粒子磁化率の測定方法とその活用技術</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1229" rel="tag" title="クロマトグラフィー">クロマトグラフィー</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1427" rel="tag" title="充填">充填</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1269" rel="tag" title="測定">測定</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/280" rel="tag" title="非破壊検査">非破壊検査</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/8411/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=8411&date=2013-02-20&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%A3%81%E5%8C%96%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/8411/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2013-02-20T10:30:00+09:00">2013年2月20日(水) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2013-02-20T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2013-02-20T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2013-02-20T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventCancelled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粒子分析に関する基礎知識</li> <li>磁化率による粒子評価、単一粒子評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> 磁化率は原子毎に固有の値を持つ物性値であり、粒子もその組成に由来した固有の磁化率を持つ。そのため、粒子の磁化率を測定することで粒子間の組成のバラつきの評価、粒子表面組成の分析などへの応用を可能とする新しい分析法である。<br /> 本セミナーで紹介する磁化率による微粒子分析法は、非常に強い磁場を用いることで反磁性のポリマーやシリカゲルなどの物質の測定を可能にしている。本セミナーでは、粒子磁化率の測定法から品質評価、細胞への応用など幅広くアプリケーションを紹介する。</p> <h4>【基礎編】</h4> <ul> <li>分析化学における分析及び分離法の発展</li> <li>外場を利用した分離分析法</li> <li>一般的な粒子分析法 粒度分布・ゼータ電位・顕微ラマン測定など</li> <li>磁化率による粒子測定の特徴 (1) 溶媒を選ばない</li> <li>磁化率による粒子測定の特徴 (2) 粒子前処理 -イオン化等の必要がないー</li> <li>磁化率による粒子測定の特徴 (3) 単一粒子測定の強み</li> <li>磁化率測定の原理 (1) 磁気泳動の式</li> <li>磁化率測定の原理 (2) 磁石内の磁場勾配について</li> <li>磁化率測定の原理 (3) 粒子が受ける磁気力と粒径の関係</li> <li>磁化率測定の原理 (4) 磁化率測定と粒径の同時測定 画像解析法</li> <li>磁化率測定の原理 (5) 磁化率測定と粒径の同時測定 ブラウン運動法</li> <li>磁化率測定の原理 (6) 磁化率測定と粒径の同時測定 ナノメジャー磁気泳動法</li> <li>磁化率測定の原理 (7) 実際の磁化率測定の方法</li> <li>粒子の磁気泳動の様子 常磁性粒子の場合</li> <li>粒子の磁気泳動の様子 反磁性 (ポリマーやシリカゲルなど) 粒子の場合</li> <li>磁気浮遊など磁場を用いたユニークな現象について</li> </ul> <h4>【応用編】</h4> <h5>&lt;総論&gt;</h5> <ul> <li>磁化率を用いた微粒子の品質評価法の原理</li> <li>適応できる材料の種類 (インク顔料、樹脂、シリカゲルなどへの応用)</li> <li>磁化率による分析でわかること (1) 粒子表面と溶媒親和性 (濡れ性、分散性) 評価</li> <li>磁化率による分析でわかること (2) 粒子内部 (バルク) 組成の均一性</li> <li>磁化率による分析でわかること (3) 細孔体積、空隙率</li> <li>磁化率による分析でわかること (4) ラジカルの存在</li> <li>磁化率による分析でわかること (5) 細胞の非破壊分析</li> </ul> <h5>[材料分析への応用]</h5> <ul> <li>材料粒子の分析法 (ICP、NMR、MS、各種分光法、ゼータ電位及び磁化率など)</li> <li>表面修飾の完成度 (表面被覆率) をどう評価するか</li> <li>粒子の物性評価の重要性 (粒度分布だけではわからない組成のバラつきについて)</li> <li>単一粒子測定の価値について</li> <li>磁化率による材料粒子の組成均一性の評価</li> </ul> <h5>[単一粒子毎の細孔体積測定]</h5> <ul> <li>磁化率による単一粒子細孔体積測定の原理</li> <li>溶液中での細孔体積 (溶媒の侵入体積) 、空隙率の測定</li> <li>溶媒毎の細孔への溶媒侵入体積の違い (溶媒親和性)</li> </ul> <h5>[粒子表面の分析]</h5> <ul> <li>顕微ラマン測定、ゼータ電位測定、界面磁化率が測定する“粒子表面”の指す場所の違い</li> <li>粒子界面磁化率を用いた粒子表面分析の原理</li> <li>材料粒子表面の分析 (1) 表面修飾分子の濃度測定</li> <li>材料粒子表面の分析 (2) 界面吸着濃度の測定</li> <li>材料粒子表面の分析 (3) 比表面積と界面吸着量の関係</li> <li>材料粒子表面の分析 (4) 界面活性剤、分散剤の粒子界面吸着量評価</li> </ul> <h5>[粒子内部の分析]</h5> <ul> <li>体積磁化率によって粒子表面と内部の両方を切り分けて評価する方法</li> <li>非破壊で粒子内部組成の粒子間のバラつきを分析する</li> <li>ポリマー粒子の膨潤の評価 (膨潤体積測定の可能性)</li> <li>ラジカル重合反応のモニタリングの可能性</li> <li>水中の有機液滴の磁化率測定 (液体材料評価への応用)</li> </ul> <h5>[細胞への応用]</h5> <ul> <li>細胞の磁化率測定法</li> <li>赤血球の酸素吸脱着過程における磁化率変化について</li> <li>磁化率による細胞活動の追跡</li> </ul> <h5>[磁場を用いた粒子分離法]</h5> <ul> <li>分析から分離へ 磁場を用いた分離法について</li> <li>磁場を用いた分離法 (1) 磁気ビーズによる目的物質の分離方法</li> <li>磁場を用いた分離法 (2) 磁化率と粒径に基づいた粒子の分離</li> <li>磁場を用いた分離法 (3) 磁化率に基づいた細胞の分離</li> </ul> <h4>【材料分析への展開 測定例の紹介】</h4> <ul> <li>コアシェル型樹脂製粒子の評価事例</li> <li>ポリスチレン粒子の評価事例 標準粒子の組成均一性について</li> <li>ポリエチレン粒子の評価事例 膨潤の影響</li> <li>インク粒子の評価事例</li> <li>高速液体クロマトグラフィ用充填剤の評価 (1) ロットぶれと磁化率分布の広がり</li> <li>高速液体クロマトグラフィ用充填剤の評価 (2) 残存シラノールの評価</li> <li>高速液体クロマトグラフィ用充填剤の評価 (3) 表面疎水性、表面被覆率と磁化率の関係</li> <li>高速液体クロマトグラフィ用充填剤の評価 (4) 磁化率による各種溶媒との親和性評価</li> <li>高速液体クロマトグラフィ用充填剤の評価 (5) 組成の異なる粒子が含まれていることを見分けた事例</li> <li>高速液体クロマトグラフィ用充填剤の評価 (6) 加熱による表面疎水膜の構造変化を磁化率で測定</li> </ul> <ul> <li>質疑応答・名刺交換</li> </ul></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-lecturer"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-lecturer">講師</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><div class="field-item" itemprop="performers" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <a href="/node/8410"><span itemprop="name">河野 誠</span></a> 氏 <div>株式会社 カワノサイエンス </div> <div>取締役 / 研究開発部長</div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BC%9A%E9%A4%A8">機械振興会館</a> <p>B3-1</p> <meta itemprop="name" content="機械振興会館" /> <meta itemprop="telephone" content="" /> <meta itemprop="url" content="" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="105-0011" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">港区</span> <span itemprop="streetAddress">芝公園3-5-8</span> </div> <a href="/node/1732"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都港区芝公園3-5-8&amp;markers=東京都港区芝公園3-5-8&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="機械振興会館の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/science-t.com">サイエンス&amp;テクノロジー 株式会社</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=8411&date=2013-02-20&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%A3%81%E5%8C%96%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="42667">42667円</span> (税別) / 44,800円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/Discontinued" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8411&date=2013-02-20&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%A3%81%E5%8C%96%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T20:59:51+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="35667">35667円</span> (税別) / 37,450円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/Discontinued" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8411&date=2013-02-20&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%A3%81%E5%8C%96%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T20:59:51+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="35667円" /> <meta itemprop="highPrice" content="42667円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/Discontinued" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/science-t.com/seminar?id=8411&date=2013-02-20&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%A3%81%E5%8C%96%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T20:59:51+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>複数名同時受講の割引特典について</h3> <ul> <li>2名で参加の場合、1名につき 7,350円割引</li> <li>3名で参加の場合、1名につき 10,500円割引 (同一法人に限ります)</li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=8411&date=2013-02-20&title=%E5%BE%AE%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%A3%81%E5%8C%96%E7%8E%87%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E6%8A%80%E8%A1%93">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> <div class="field"> 講演順序・プログラムは変更となる場合がございます。予めご了承ください。</div> </div> クロマトグラフィー ゼータ電位 充填 測定 非破壊検査 高分子微粒子 Thu, 10 Jan 2013 14:41:23 +0000 editor 8411 at https://tech-seminar.jp:443 ナノ粒子の分散・凝集機構とゼータ電位測定、分散安定性の評価方法 https://tech-seminar.jp:443/seminar/2013-01-28-%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95 <div itemscope itemtype="http://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> ナノ粒子の分散・凝集機構とゼータ電位測定、分散安定性の評価方法</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> <span class="option">個別相談付き</span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/1633" rel="tag" title="ゼータ電位">ゼータ電位</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1116" rel="tag" title="凝集">凝集</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1047" rel="tag" title="分散分析">分散分析</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/784" rel="tag" title="分散技術">分散技術</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/888" rel="tag" title="微粒子凝縮">微粒子凝縮</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/679" rel="tag" title="微粒子分散">微粒子分散</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/866" rel="tag" title="高分子微粒子">高分子微粒子</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/7737/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=7737&date=2013-01-28&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/7737/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2013-01-28T10:30:00+09:00">2013年1月28日(月) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2013-01-28T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2013-01-28T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2013-01-28T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-target-user"> <h3 class="field-label">受講対象者</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>粉体・微粒子分散に関連する技術者</li> <li>粉体に関連する中堅技術開発者・新規開発企画担当者</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>分子間力およびナノ粒子間力</li> <li>電気泳動測定法</li> <li>ハマカー定数とゼータ電位</li> <li>DLVO理論</li> <li>ポテンシャル曲線によるナノ粒子分散系の安定性評価</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-back-knowledge"> <h3 class="field-label">予備知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li>大学初年度程度の物理化学</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> ナノ粒子分散系の安定性はDerjaguin – Landau – Verwey – Overbeek (<span class="caps">DLVO</span>) 理論をもとに定量的に評価される。この理論のキーワードはゼータ電位 (分散促進因子) とハマカー定数 (凝集促進因子) である。<br /> これら2つのパラメータの求め方を含めてDLVO理論の徹底理解をめざす。</p> <ol> <li>界面電気現象とゼータ電位 <ol> <li>ナノ粒子の表面電荷と表面電位</li> <li>ナノ粒子周囲の拡散電気二重層</li> </ol></li> <li>電気泳動移動度の測定 <ol> <li>ゼータ電位 (分散促進因子) の求め方</li> <li>Smoluchowskiの式、Hückelの式、Henryの式</li> <li>緩和効果を考慮した式</li> <li>液滴、高分子電解質、柔らかい粒子 (高分子で覆われた粒子) の電気泳動</li> </ol></li> <li>分散系の安定性を評価する方法 <ol> <li>ナノ粒子間のファンデルワールス相互作用:ハマカー定数 (凝集促進因子)</li> <li>ナノ粒子間の静電相互作用</li> <li>DLVO理論</li> </ol></li> </ol> <ul> <li>質疑応答・名刺交換・個別相談</li> </ul></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%B1%9F%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E7%94%A3%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E9%A4%A8">江東区産業会館</a> <p>第1会議室</p> <meta itemprop="name" content="江東区産業会館" /> <meta itemprop="telephone" content="03-3699-6011" /> <meta itemprop="url" content="http://www.koto-sangyokaikan.or.jp/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="135-0016" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">江東区</span> <span itemprop="streetAddress">東陽4丁目5-18</span> </div> <a href="/node/2363"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都江東区東陽4丁目5-18&amp;markers=東京都江東区東陽4丁目5-18&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="江東区産業会館の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/rdsc.co.jp">株式会社 R&amp;D支援センター</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=7737&date=2013-01-28&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="47600">47600円</span> (税別) / 49,980円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="http://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/rdsc.co.jp/seminar?id=7737&date=2013-01-28&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95" /> <meta itemprop="validFrom" content="2014-02-11T20:57:27+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>割引特典について</h3> <ul> <li>R&amp;D支援センターからの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。 <ul> <li>1名でお申込みいただいた場合、1名につき47,250円 (税込)</li> <li>2名同時にお申し込みいただいた場合、2名で49,980円 (税込)</li> <li>案内登録をされない方は、1名につき49,980円 (税込)</li> </ul></li> </ul></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=7737&date=2013-01-28&title=%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%B2%92%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%88%86%E6%95%A3%E3%83%BB%E5%87%9D%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%A8%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%9B%BB%E4%BD%8D%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%80%81%E5%88%86%E6%95%A3%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> ゼータ電位 凝集 分散分析 分散技術 微粒子凝縮 微粒子分散 高分子微粒子 Sat, 03 Nov 2012 09:31:33 +0000 editor 7737 at https://tech-seminar.jp:443